Ogólne

Budżet powiatu na 2022 rok uchwalony jednogłośnie

- W przyszłym roku będziemy kontynuować już rozpoczęte inwestycje i projektować nowe. Liczymy także na dofinansowanie kolejnych dużych zadań drogowych, które są ważne dla naszych mieszkańców - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Starosta Barbara Bandoła siedzi za stołem w swoim gabinecie, ma przed soba tablet, trwa sesja rady powiatu online. Za nią stoi choinka.

115 mln po stronie dochodów i 125 mln po stronie wydatków - tak kształtują się najważniejsze kwoty uchwalonego w środę, 15 grudnia budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok. To najważniejszy dokument finansowy, w którym określono najważniejsze zadania do zrealizowania przez Powiat Pszczyński w przyszłym roku.

Pozytywnie o przygotowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego projekcie budżetu na 2022 rok wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje Rady Powiatu.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków oraz z kredytu.

Jak podkreślał skarbnik powiatu, Marek Dutkowski, konstruowanie budżetu było w tym roku wyjątkowo trudne. - Brak wielu informacji z Ministerstwa Finansów wynikał z przedłużającej się procedury uchwalania ustawy „Polski Ład”, która określiła nowe zasady opodatkowania, a te znacząco wpływały na wysokość i rodzaj dochodów samorządowych - mówił skarbnik, wskazując, że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe o 3,5 mln zł, a stopień trudności zbilansowania dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami był znacznie większy w porównaniu do lat poprzednich.

Zrzut ekranu z trwającej online sesji Rday Powiatu Pszczyńskiego
Budżet na 2022 rok został uchwalony jednogłośnie podczas sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego, która odbyła się online.

- W budżecie na 2022 rok zaplanowaliśmy 30 zadań inwestycyjnych, których wartość wyniesie 17,5 mln zł. Ta lista nie jest zamknięta. Liczymy, że w trakcie roku, po uzyskaniu dofinansowań, będziemy wprowadzać do budżetu kolejne zadania - mówi Barbara Bandoła starosta pszczyńska, która podziękowała radnym za przyjęcie budżetu, a służbom finansowym oraz naczelnikom i dyrektorom powiatowych jednostek za solidną pracę nad dokumentem.

Tradycyjnie najwięcej środków w budżecie przeznaczonych zostanie na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - 56 mln zł. 17 mln zł Powiat Pszczyński zabezpieczył na transport i łączność (w tym ponad 14 mln zł na drogi powiatowe i niemal 1,7 mln zł na transport publiczny zbiorowy), 15,7 mln zł na pomoc społeczną i rodziny, 7,5 mln zł z budżetu państwa na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, 3 mln zł na ochronę zdrowia, 1,6 mln zł na kulturę fizyczną, 490 tys. zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Powiat Pszczyński wszystkie największe inwestycje realizuje z udziałem środków zewnętrznych. - Dążymy do wykonania kolejnych, nieujętych jeszcze w budżecie zadań na drogach powiatowych. Najważniejsze są dla nas te, dla których przygotowaliśmy już dokumentację projektową, czyli rozbudowa ulic w gminie Miedźna - Miodowej we Frydku i Wiejskiej w Miedźnej oraz przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach. O dofinansowanie obu zadań wnioskowaliśmy w ramach pierwszej edycji „Polskiego Ładu”. Ponowimy te wnioski w kolejnych edycjach tego programu. Kolejną ważną inwestycją jest przebudowa ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach, której projektowanie jest na ukończeniu - mówi Barbara Bandoła. - Te inwestycje zostaną wpisane do powiatowego budżetu od razu, kiedy zostaną przyznane środki z budżetu państwa. Liczymy na dofinansowanie tych zadań, ponieważ wiemy, jak ważne są dla naszych mieszkańców - dodaje.

Budżetu powiatu na 2022 rok został przyjęty przez Radę Powiatu Pszczyńskiego jednogłośnie.

Najważniejsze zadania w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2022 r.

Inwestycje drogowe

 • Przebudowa drogi powiatowej ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce- etap II. Planowane dofinansowanie ze środków budżetu państwa, gminy Pszczyna oraz środki własne powiatu. Łącznie w 2022 r. - 3 149 399 zł
 • Kontynuacja przebudowy dróg powiatowych ul. Szkolnej w Porębie i Porębskiej w Radostowicach. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa, gminy Pszczyna, gminy Suszec i powiatu. Łącznie w 2022 r. - 3 196 481 zł
 • Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową, w 2022 r. - 873 178 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej ul. Dworcowej w Piasku. Zadanie dofinansowane ze środków gminy Pszczyna oraz własnych powiatu. Łącznie w 2022 r. - 643 067 zł
 • Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach. Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Pszczyna oraz środki własne powiatu. Łącznie w 2022 r. - 800 000 zł
 • Przebudowa ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach, zadanie będzie realizowane w latach 2022-24, w 2022 r. - 150 000 zł
 • Przebudowa ul. Piaskowej w Suszu - zadanie będzie realizowane w latach 2022-24, w 2022 r. - 100 000 zł
 • Projekt przebudowy ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa, Gminy Miedźna oraz środki własne powiatu. Łącznie w 2022 r. - 98 670 zł
 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej - ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Zorskiej, Batalionów Chłopskich oraz Staromiejskiej w Pszczynie - etap I - 150 000 zł
 • Projekt rozbudowy ul. Kasztanowej wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ul. Kasztanowej i Baziowej w Jankowicach - 100 000 zł
 • Projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach, w 2022 r. - 79 950 zł
 • Projekt przebudowy ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju, w 2022 r. - 73 923 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej. W 2022 r. ze środków powiatu- 74 250 zł

Oświata

 • Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS nr 2 w Pszczynie. Zadanie dofinansowane ze środków UE oraz własnych powiatu Łącznie w 2022 r. - 3 709 658 zł
 • Modernizacja budynku basenu przy PZS nr 2 w Pszczynie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu z „Polskiego Ładu” oraz środków budżetu państwa, w 2022 r. z budżetu powiatu - 119 000 zł
 • Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS nr 2 w Pszczynie - 775 020 zł
 • Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II, zadanie realizowane ze środków unijnych oraz własnych powiatu - 500 000 zł

Pozostałe

 • Modernizacja instalacji wodociągowej w szpitalu - 690 986 zł
 • Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli - zadanie finansowane ze środków unijnych oraz własnych powiatu, łącznie - 200 729 zł

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości