Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021r. poz. 1899), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków): nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której księgę wieczystą nr KA1P/00020654/2 prowadzi Sąd Rejonowy w Pszczynie, położona w obrębie ewidencyjnym Pszczyna, gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie: działka ewidencyjna nr 3511/300 o 0,0115 ha

Opis oraz przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość niezabudowana, przeznaczona na poszerzenie sąsiednich nieruchomości.

Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia 1 stycznia 2022 r.

Wysokość opłat netto z tytułu dzierżawy: grunt przeznaczony na powiększenie sąsiednich nieruchomości - 3,00zł/m2/rok

Terminy wnoszenia opłat: w terminie czternastu dni od wystawienia faktury VAT w okresie rocznym

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę: nieruchomość przeznaczona jest do oddania w całości lub w części do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

    Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021r. poz. 1899), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

    Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021r. poz. 1899), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

    Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021r. poz. 1899), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.