Inwestycje

Ulica Rodzinna przebudowana na całej długości

Zakończyły się prace drogowe w Kobiórze związane z przebudową ul. Rodzinnej na odcinku od ronda do parkingu kościelnego.

Przebudowana droga w Kobiórze z nową nawierzchnią.

W tym tygodniu w Kobiórze podpisano protokół ostatecznego odbioru robót. Zadanie polegało na wymianie nawierzchni asfaltobetonowej na ul. Rodzinnej. Wyłoniona w przetargu firma Drogród z Ćwiklic wykonała także pozostałe roboty towarzyszące.

Przebudowa niemal 170-metrowego odcinka - od ronda do parkingu kościelnego - wyniosła niespełna 100 tys. zł. Powiat Pszczyński zrealizował zadanie we współpracy z Gminą Kobiór.

W tym roku zakończyła się także przebudowa ul. Rodzinnej od parkingu cmentarnego do DK-1 - tym samym po zakończeniu prac na ostatnim odcinku droga została przebudowana na całej długości. - Poprzednia inwestycja polegała m.in. na przebudowie konstrukcji jezdni, poszerzeniu jej na łukach, wykonaniu nowej nawierzchni, przebudowie wlotów dróg gminnych, zjazdów oraz zatoki autobusowej - mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego. Koszt przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze wyniósł ok. 4,3 mln zł.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości