Inwestycje

Naprawiono kolejne drogi powiatowe

W Miedźnej i Ćwiklicach zakończyły się roboty związane z naprawą nawierzchni jezdni na łącznej długości blisko 700 m.

Naprawiona nawierzchnia drogi w Miedźnej. W tle las.
Ulica Topolowa w Miedźnej

Droga powiatowa została naprawiona na 375-metrowym odcinku ul. Topolowej w Miedźnej od wcześniej wyremontowanego fragmentu w kierunku Pszczyny oraz 320-metrowym odcinku ul. Kombatantów w Ćwiklicach - od skrzyżowania z ul. Grzybową w kierunku Miedźnej. W ramach zadania naprawiono także pobocza oraz wykonano pozostałe roboty towarzyszące. Prace przeprowadziła wyłoniona w przetargu firma Drogród z Ćwiklic.

Koszt naprawy nawierzchni na obu odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości blisko 700 m wyniósł niemal 290 tys. zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane z budżetu Powiatu Pszczyńskiego. Protokół ostatecznego odbioru robót podpisano w środę, 17 listopada.

To nie pierwsze prace wykonywane na tym terenie. - W grudniu zeszłego roku na 600-metrowym odcinku drogi ul. Topolowej w Miedźnej została ułożona nowa nawierzchnia. Wcześniej w rejonie skrzyżowania ul. Wiejskiej i Topolowej wyremontowany został przepust drogowy wraz z rowami oraz przebudowany ok. 270-metrowy odcinek drogi - mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

naprawiony odcinek drogi w Ćwiklicach, obok pasące się w zagrodzie konie.
Ulica Kombatantów w Ćwiklicach

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości