Organizacje pozarządowe

„Nie taki święty Mikołaj” - spektakl teatralny dla dzieci

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Nie taki święty Mikołaj” - spektakl teatralny dla dzieci, złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wisła Wielka.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wisła Wielka, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego, na tablicy informacyjnej Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty
(do 19 listopada 2021 r.), drogą elektroniczną na adres: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl na formularzu zgłaszania uwag (skan z podpisem).

Formularz zgłaszania uwag dostępny jest na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

W przypadku trudności z odczytaniem skanu oferty, prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej (tel. 32 449 23 10, e-mail: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl).

Do pobrania:
Skan Uproszczonej Oferty Realizacji Zadania Publicznego, złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wisła Wielka, format pliku: PDF, rozmiar: 207.87 KB
Formularz zgłaszania uwag, format pliku: DOCX, rozmiar: 17.88 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości