Nabór wniosków o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej

Zapraszamy wszystkich lokalnych twórców i producentów z terenu powiatu pszczyńskiego do składania wniosków o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej dla swoich produktów.

Na sztaludze umieszczono ramę z logiem w kształcie czerwonej róży i z napisem Lokalna Marka Ziemi Pszczyńskiej
euroregion logo

Lokalną Markę Ziemi Pszczyńskiej można otrzymać, jeśli Wnioskodawca oraz produkt (grupa produktów) spełniają kryteria certyfikacyjne zawarte w zał. nr 1.

Wnioski (zał. nr 2 lub 4) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 5 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu wniosku) elektronicznie na adres e-mail: wnioski@powiat.pszczyna.pl lub dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej - pokój nr 7.

Formularze wniosków można pobrać poniżej lub otrzymać w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej (pokój nr 7) Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Wszelkie informacje można otrzymać pod numerem telefonu (32) 449 23 63.

Do pobrania:

Zasady przyznawania i używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 116.6 KB
Załącznik nr 1 - Kryteria certyfikacji w ramach Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 114.02 KB
Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 116.01 KB
Załącznik nr 3 - Wniosek o ponowne przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 113.77 KB
Załącznik nr 4 - Wniosek o honorowe przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 109.61 KB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy o używaniu Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOC, rozmiar: 161.5 KB
Załącznik nr 6 - Wzór certyfikatu nadania lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 155.77 KB
Załącznik nr 7 - Księga identyfikacji wizualnej znaku Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: PDF, rozmiar: 8.65 MB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości