Lokalni producenci mogą do 5 listopada składać wnioski o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej

Lokalna Marka Ziemi Pszczyńskiej ma oferować to co najlepsze i autentyczne z naszego regionu - jedzenie, naturalne produkty spożywcze oraz rękodzieło wykonane przez lokalnych wytwórców. Nabór wniosków o przyznanie znaku jakości potrwa do 5 listopada.

Za stołem w sali sesyjnej siedzą wicestarosta, prezes towrayzstwa miłosników ziemi psczzyńksiej i lokalna producentka.
euroregion logo

Ruszył nabór wniosków o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej. O certyfikat mogą starać się osoby fizyczne, podmioty i organizacje, przedsiębiorstwa, rolnicy i pszczelarze dla produktów lub grup produktów z powiatu pszczyńskiego, przyjaznych środowisku naturalnemu, opartych na tradycjach, powstałych z miejscowych surowców.

Celem marki jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, ludzi zaangażowanych w rozwój regionu oraz promowanie walorów ziemi pszczyńskiej. Jej koordynatorem jest Powiat Pszczyński.

- Postanowiliśmy zbudować godło, znak jakości dla produktów cennych lokalnie. Dostrzegamy wyjątkową wartość miejsca, w którym mieszkamy i pracę ludzi, którzy stanowią o sile naszego powiatu. Marka ma się kojarzyć naszym mieszkańcom i turystom z wysokiej jakości produktami. Te produkty to piękne świadectwo aktywności, działalności i pasji naszych mieszkańców - mówił Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński podczas briefingu prasowego, na którym zainaugurowano wdrażanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej. Dodał, że lokalni producenci z pasją i przekonaniem włączyli się w tworzenie marki, współpracując przy tworzeniu jej zasad, ale również uczestnicząc w Festiwalu Lokalnych Produktów Ziemi Pszczyńskiej oraz innych wydarzeniach.

O tym, czy dany produkt lub grupa produktów otrzyma certyfikat Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej zdecyduje komisja certyfikacyjna, w skład której wchodzą między innymi przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Powiatu Pszczyńskiego, a przede wszystkim lokalni twórcy i producenci. - Chcemy promować ludzi, którzy tutaj tworzą - mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Ponieważ to oni sami są marką i wartością, a samo logo i przyznanie certyfikatu ma tylko potwierdzić to, że wytwarzane przez nich produkty są największej jakości i zasługują na to, żeby je zakupić i pokazywać nie tylko w naszym kraju, ale i poza nim - mówił Grzegorz Cempura, przewodniczący komisji certyfikacyjnej i prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej.

Logo marki to stylizowana róża pszczyńska, która znajdowała się na różnego rodzaju strojach ludowych, np. zapaskach. To bardzo typowy element haftu, który występuje tylko na ziemi pszczyńskiej. Ten właśnie element zaproponowała znana pszczyńska plastyczka Janina Czeczot-Kiedos, która przez wiele lat była specjalistą w dziedzinie folkloru i twórczości ludowej. Znak został uproszczony, tak aby mógł być wykorzystywany w różnego rodzaju oznaczeniach produktów. Każdy produkt z certyfikatem zostanie oznaczony tym znakiem.

Lokalnych producentów podczas inauguracji marki reprezentowała Anna Mazur, która w Studzienicach uprawia lawendę. - Własnoręcznie, nie masowo wykonywane produkty z dbałością o nawet najmniejszy szczegół cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkańców ziemi pszczyńskiej. Zapotrzebowanie na lawendę jest bardzo duże, a to za sprawą Powiatu Pszczyńskiego, który konsekwentnie promował lokalny produkt przez udostępnianie nam stoisk podczas różnych wydarzeń i promocję medialną. Lokalna marka jeszcze zwiększy zainteresowanie lokalnymi produktami rozdzielczymi i spożywczymi w najbliższych latach - mówiła Anna Mazur.

Produkty będą co dwa lata przechodzić proces certyfikacji. W wyjątkowych przypadkach komisja certyfikacyjna może przyznać tzw. markę honorową produktom, które mają istotne znaczenie i są szczególnie związane z powiatem pszczyńskim.

Produkty ze znakiem Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, promowane będą w wydawanych publikacjach oraz podczas wydarzeń kulturalnych i promocyjnych. Powstanie także specjalna strona internetowa

Prace nad stworzeniem zasad przyznawania znaku jakości oraz opracowaniem identyfikacji wizualnej trwały od kilkunastu miesięcy. Na wdrożenie lokalnej marki Powiat Pszczyński pozyskał środki unijne i krajowe w ramach projektu „Regionalne produkty - bogactwo pogranicza”, realizowanego wspólnie z czeskim partnerem - MAS Pobeskydí.

Nabór wniosków o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej

Zapraszamy wszystkich lokalnych twórców i producentów z terenu powiatu pszczyńskiego do składania wniosków o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej dla swoich produktów.

Lokalną Markę Ziemi Pszczyńskiej można otrzymać, jeśli wnioskodawca oraz produkt (grupa produktów) spełniają kryteria certyfikacyjne zawarte w zał. nr 1.
Wnioski (zał. nr 2 lub 4) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 5 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu wniosku) elektronicznie na adres e-mail: wnioski@powiat.pszczyna.pl lub dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej - pokój nr 7.

Formularze wniosków można pobrać poniżej lub otrzymać w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej (pokój nr 7) Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Wszelkie informacje można otrzymać pod numerem telefonu (32) 449 23 63.

Do pobrania:

Zasady przyznawania i używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 116.6 KB
Załącznik nr 1 - Kryteria certyfikacji w ramach Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 114.02 KB
Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 116.01 KB
Załącznik nr 3 - Wniosek o ponowne przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 113.77 KB
Załącznik nr 4 - Wniosek o honorowe przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 109.61 KB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy o używaniu Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOC, rozmiar: 161.5 KB
Załącznik nr 6 - Wzór certyfikatu nadania lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: DOCX, rozmiar: 155.77 KB
Załącznik nr 7 - Księga identyfikacji wizualnej znaku Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, format pliku: PDF, rozmiar: 8.65 MB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości