Zdrowie

Zmiany w zasadach odwiedzin pacjentów

W związku z bardzo szybkim wzrostem zakażeń koron­awirusem pszczyński szpital wprowadza ograniczenia w odwiedzinach pacjentów.

Budynek pszczyńskiego szpitala od strony Izby Przyjęć.

Szpital ma obowiązek podejmować wszelkie działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, w tym wirusa SARS-CoV-2. Decyzja o zmianach w zasadach odwiedzin pacjentów, które obowiązują od 20 października podyktowana jest przede wszystkim dbałością i troską o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz personelu medycznego.

Możliwe są osobiste odwiedziny w oddziałach szpitala oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym wyłącznie pacjentów:

 • znajdujących się w stanie zagrożenia życia lub w stanie terminalnym,
 • których ocena stanu psychofizycznego wskazuje na pilną konieczność bezpośredniego kontaktu z bliską osobą, np. przed operacjami, których wynik jest niepewny.

Odwiedziny są możliwe przez osoby, które:

 • zostały zaszczepione przeciwko COVID-19
 • lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy czym minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR potwierdza­jącego zakażenie,
 • lub przedstawią negatywny test w kierunku obecności antygenu Covid-19 (test jest ważny do 72h od momentu pobrania wymazu).

Z uwagi na konieczność zapewnienia opieki nad osobą niepełnoletnią odwiedziny pacjentów możliwe są wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

Odwiedziny odbywają się według następujących zasad:

 1. zgodę na odwiedziny wyraża ordynator lub lekarz dyżurny uwzględniając stan zdrowia oraz dobro pacjenta;
 2. przy wejściu do szpitala osoba odwiedzająca ma wykonywany pomiar temperatury ciała;
 3. niezwłocznie po wejściu do szpitala osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego umycia rąk (wodą z mydłem) oraz ich dezynfekcji;
 4. osoba odwiedzająca składa ankietę oceny stanu zdrowia i oświadczenie (dostępne przy portierni szpitala);
 5. przed rozpoczęciem odwiedzin osoba odwiedzająca zgłasza się do dyżurki pielęgniarskiej, gdzie następuje weryfikacja ankiety oceny stanu zdrowia i oświadczenia;
 6. w odwiedzinach jednego pacjenta może uczestniczyć jednocześnie nie więcej niż jedna osoba;
 7. w sali w jednym czasie może przebywać jedna osoba odwiedzająca, a w miarę możliwości odwiedziny odbywają się w wyodrębnionym pomieszczeniu;
 8. podczas odwiedzin konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos;
 9. odwiedziny mogą trwać nie dłużej niż 15 - 30 minut;
 10. zakaz odwiedzin przez osoby z objawami infekcji, jak również przez osoby będące w czasie izolacji lub na kwarantannie.

(źródło: Szpital w Pszczynie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Zdrowie

  Sytuacja epidemiologiczna: 20 - 26 listopada

  417 nowych potwierdzonych przypadków zakażeń oraz trzy zgony - to najnowsze dane o sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie, podawane przez Ministerstwo Zdrowia.

 • Zdrowie

  Informacja o szczepieniach przeciwko COVID-19

  W soboty i niedziele można zaszczepić się w Powiatowym Punkcie Szczepień Powszechnych w Pszczynie, który mieści się w budynkach modułowych przy ul. Zamenhofa 5a (przy boisku Orlik).