Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., nr 1990 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie ewidencyjnym Krzyżowice (km. 4), gmina Pawłowice, powiat pszczyński, województwo śląskie, ozn. geodezyjnie jako działka nr 1211/158 o pow. 2788 m². Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta zielenią niską i wysoką. Wzdłuż północno-wschodniej granicy działki przebiega droga. Przez środek działki przebiega rów odprowadzający wody opadowe zakończony betonowym kolektorem. Działkę przecinają sieci uzbrojenia terenu: gaz, woda, kanalizacja sanitarna, naziemna sieć energetyczna oraz naziemna sieć teletechniczna. Działka posiada nieregularny kształt oraz zróżnicowane ukształtowanie terenu.
 2. Nieruchomość powyższa stanowi prawo własności Powiatu Pszczyńskiego, zapisana jest w księdze wieczystej nr GL1J/00002325/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.
 3. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Krzyżowice w gminie Pawłowice, działka nr 1211/158 położona jest na terenie gruntów rolnych, łąk, pastwisk (symbol 13R) oraz terenie ulic wewnętrznych dojazdowych pieszo-jezdnych (symbol KDW).
 4. Cena nieruchomości: 37 836 zł
 5. Zarządu Powiatu Pszczyńskiego uchwałą nr 703/160/21 z dnia 12 października 2021 r. udzielił zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
 6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., nr 1990 z późn. zm.) mogą składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020. 1990 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020. 1990 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020. 1990 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.