Konsultacje społeczne

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 18.10.2021 do 26.10.2021 r.

Powyższe propozycje można złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego
w Pszczynie lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej, 43-200 Pszczyna,
ul. 3 Maja 10 lub pocztą elektroniczną: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl.

do pobrania:

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na 2022 r., format pliku: PDF, rozmiar: 116.87 KB
Projekt Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2022 r., format pliku: PDF, rozmiar: 262.8 KB
Program Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r., format pliku: DOCX, rozmiar: 29.87 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości

  • Konsultacje społeczne

    Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

  • Protokół z konsultacji społecznych

    Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021.

  • Konsultacje społeczne

    Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021.