Ogólne

Włodarze na konwencie w Goczałkowicach

Samorządy z powiatu pszczyńskiego zawarły porozumienie z Oddziałem Regionalnym KRUS w Częstochowie. Podczas konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego w Goczałkowicach-Zdroju rozmawiano o zakresie współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, wsparciu dla hospicjum oraz stworzeniu wykazu grobów powstańców śląskich.

W sali posiedzeń urzędu w goczałkowicach stoją obok siebie wójtowie, burmistrz oraz starosta, a także dyrektor KRUS. Trzymaja zielone teczki z podpisanymi porozumieniami.

Czwarte w tym roku posiedzenie włodarzy z naszego powiatu odbyło się w Goczałkowicach-Zdroju. Piotr Dobosz, dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie przybliżył działalność kierowanej przez siebie jednostki. Placówka Terenowa w Pszczynie obsługuje niemal 2000 ubezpieczonych.

- Nie wszyscy wiedzą, że ubezpieczeni mogą skorzystać z 3-tygodniowych bezpłatnych turnusów w jednym z naszych sześciu centrów rehabilitacyjnych. Są też specjalne turnusy dla dzieci rolników, dla których organizowany jest także bezpłatny wypoczynek letni i zimowy - mówił Piotr Dobosz. Dla KRUS ważna jest działalność prewencyjna, która ma na celu przede wszystkim zmniejszenie ilości wypadków w rolnictwie.

W tym roku KRUS obchodzi 30-lecie działalności, a samorządy z powiatu pszczyńskiego zostały zaproszone do zawarcia porozumienia o współpracy. Sygnatariuszami umowy byli włodarze powiatu, włodarze gmin oraz dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie.

Współpraca skierowana jest do rolników i mieszkańców powiatu pszczyńskiego, w tym dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Strony porozumienia będą dążyć do poszerzania wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, inicjowania spotkań, konkursów czy zajęć edukacyjnych w zakresie propagowania dobrych i bezpiecznych zachowań oraz reagowania na zagrożenia.

Ppłk Daniel Baron, dowódca 133 batalionu lekkiej piechoty w Cieszynie przybliżył działalność Wojsk Obrony Terytorialnej, które są jednym z filarów bezpieczeństwa państwa. - Jako żołnierze Wojska Polskiego jesteśmy bardzo mocno nastawieni na współpracę z samorządem. Naszą misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych, działaniach poszukiwawczo-ratowniczych, ale także podczas odbywających się na terenie powiatu wydarzeń. Chcemy, żeby Wojska Obrony Terytorialnej były elementem codziennego życia gmin i powiatu - mówił ppłk Baron.

- W zasięgu ręki powstała bardzo ważna jednostka i po pierwszych rozmowach postanowiliśmy włączyć 133 batalion lekkiej piechoty w Cieszynie do Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Mamy bardzo dobre doświadczenia jeżeli chodzi o szpital, kiedy żołnierze pomagali nam w trudnym okresie covidowym - mówiła Barbara Bandoła starosta pszczyńska.

133 batalion lekkiej piechoty w Cieszynie składa się z trzech kompanii lekkiej piechoty, zespołu medycznego oraz plutonów dowodzenia i logistycznego, zorganizowanych, wyposażonych i wyszkolonych do prowadzenia działań w specyficznych warunkach terenowych

Łącznie w strukturze batalionu służyć będzie ponad 660 żołnierzy - w tym kilkudziesięciu zawodowych i ponad 600 żołnierzy obrony terytorialnej.

Podczas konwentu włodarze omówili możliwości wsparcia kolejnego etapu budowy dziennego ośrodka dla osób niesamodzielnych, który w Pszczynie buduje Hospicjum św. Ojca Pio. Postanowili włączyć się również w inicjatywę katowickiego oddziału IPN i stworzyć wykaz grobów powstańców śląskich, które znajdują się na naszym terenie. Rozmawiano także o działalności pszczyńskiego szpitala oraz pracach nad przyszłorocznymi budżetami samorządów.

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego jest cyklicznym spotkaniem, na którym samorządowcy omawiają aktualne problemy i podejmujemy wspólne inicjatywy.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Bezpieczeństwo

    Doskonalili umiejętność udzielania pierwszej pomocy

    Uczniowie szkół ponadpodstawowych wzięli udział w I Powiatowej Olimpiadzie Pierwszej Pomocy. W prozdrowotnej edukacyjnej rywalizacji startowały trzyosobowe drużyny ratownicze z placówek z powiatu pszczyńskiego i powiatu bielskiego.

  • Ogólne

    Powiatowy Sztab WOŚP znowu będzie pomagał dzieciom

    30 stycznia odbędzie się kolejny, tym razem 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasłem jubileuszowego finału i celem zbiórki będzie pozyskanie środków na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.