Oświata

Trzy szkoły powiatowe z dotacjami z programu „Aktywna tablica”

Szkoły prowadzone przez Powiat Pszczyński znalazły się na liście placówek, do których trafią rządowe dotacje na zakup m.in. laptopów i multimedialnych pomocy dydaktycznych.

Dwoje dzieci pracujące na monitorze interaktywnym.

Łącznie szkoły otrzymają niemal 75 tys. zł wsparcia finansowego w ramach programu „Aktywna tablica” - edycja 2021. Zakupione zostaną m.in. interaktywne monitory dotykowe, laptopy i pomoce dydaktyczne, w tym roboty edukacyjne oraz oprogramowania wraz z urządzeniami przeznaczonymi do komunikacji wspomagającej i terapii mowy.

Największe wsparcie, bo aż 49 tys. zł otrzyma Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie. 14 tys. zł trafi do Powiatowego Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Pszczynie, a ponad 11 tys. zł do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

- Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych podniesie jakość prowadzenia zajęć w szkołach. Zakupione pomoce rozwiną szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Całkowita wartość zadania wyniesie niemal 93 tys. zł. 80% tej wartości zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa, a pozostała kwota to wkład własny Powiatu Pszczyńskiego.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Oświata

  Uczniowie i nauczyciele spotkali się z sędzią Anną Marią Wesołowską

  Młodzież Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesław Chrobrego w Pszczynie uczestniczyła w wykładzie sędzi Anny Marii Wesołowskiej. Z dyrektorami, nauczycielami, pedagogami i psychologami szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu pszczyńskiego rozmawiała o edukacji prawnej dzieci i młodzieży.

 • Oświata

  Ocalić od zapomnienia

  Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Pszczynie wraz z opiekunem Anną Harazin włączyli się w jesienną akcję sprzątania cmentarza żydowskiego.

 • Oświata

  Młodzi konstruktorzy z „Samochodówki” zbudowali gokarta

  Gokart z napędem elektrycznym zbudowany przez uczniów i nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Pszczynie osiągnął bardzo dobre wyniki czasu przejazdu podczas podsumowania projektu „Ready, Steady, Go!” w Czechach realizowanego w latach 2018-2021.