Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Kobiety nie z tej ziemi

Sześć wyjątkowych kobiet otrzymało „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”. Poprzez swoją codzienną pracę mogą być inspiracją i wzorem do naśladowania dla innych.

Laureatki wyróżnienia oraz władze powiatu w pamiątkowym zdjęciu w sali lustrzanej zamku.

"Klejnotem Ziemi Pszczyńskiej" wyróżniane są kobiety kreatywne, aktywne, przedsiębiorcze, które żyją wśród nas, są inspiracją dla innych i z powodzeniem godzą wiele ról. Uroczystą galę w sali lustrzanej pszczyńskiego zamku po raz ósmy zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie po to, by promować aktywność zawodową i społeczną wśród kobiet.

Bernadeta Sojka-Jany, dyrektorka PUP przypomniała, że pomysł wyróżniania aktywnych pań zrodził się, kiedy wskaźnik bezrobocia w tej grupie wynosił aż 70%. - Ale wiąż jeszcze mamy wiele do zrobienia. Dzisiaj tylko 30% kobiet rozpoczyna działalność gospodarczą z myślą innowacyjną z przemysłem 4.0. Dzieje się tak, ponieważ kobiety nie wybierają ścisłych kierunków studiów, ale mam nadzieję, że to się zmieni, bo też jesteśmy dobre w ścisłych przedmiotach - mówiła.

- Kobieta, w którą inni wierzą jest potęgą, a jeśli kobieta wierzy sama w siebie, to tę moc jeszcze podwaja. I w tej sali zebrały się właśnie takie kobiety, dla nich pracowała kapituła i spośród nich wyłoniła laureatki - podkreślała starosta pszczyńska, Barbara Bandoła.

Odznaczone w pięciu kategoriach wybrała kapituła w składzie: Barbara Bandoła - starosta pszczyńska, przewodnicząca kapituły, Paweł Sadza - przewodniczący Rady Powiatu Pszczyńskiego, Damian Cieszewski - wicestarosta pszczyński, Agata Tucka-Marek - członek honorowy kapituły oraz Bernadeta Sojka-Jany - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie. Zgłoszenia nadesłały samorządy, koła gospodyń wiejskich, organizacje, stowarzyszenia i osoby fizyczne.

W kategorii Kobieta Społeczna odznaczenia przyznano dwa. Wtróżnienie otrzymała Sybiraczka Stanisława Pistelok, od lat z wielką determinacją pielęgnująca pamięć o Polakach, którzy przeszli piekło zsyłki na Sybir. - Urodziłam się tam i spędziłam sześć lat i jeden miesiąc. Mama musiała iść do pracy, a mnie zostawiała samą w lepiance owiniętą w szmaty, bo było minus 50 stopni. Muszę o tym opowiadać, bo niejedno dziecko tam nie ma grobu, niejedno było zżarte przez wilki. Niejeden człowiek umarł z głodu…Trzeba o nas dbać… - mówiła wzruszona Stanisława Pistelok.

Kobietą Społeczną została także Józefa Waliczek, inicjatorka wydarzeń charytatywnych, która z wielką pasją promuje również tradycje i zwyczaje ziemi pszczyńskiej. - W każdym człowieku można znaleźć wiele dobra i jeżeli dajemy sami dobry przykład, młodzież za nami podąża. Jak powie się jedno słowo, to duża grupa młodzieży uczestniczy w akcjach w szkole i poza nią - podkreślała laureatka, na co dzień nauczycielka szkoły ponadpodstawowej.

Kobietą Obyczajów i Tradycji została Maria Grygierzec, która od 44 lat jest przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Grzawie, podejmuje wiele działań na rzecz środowiska wiejskiego i kultywowania śląskich tradycji. Pracowała na kilkunastohektarowym gospodarstwie i jeszcze znajdowała czas na pracę społeczną. - Trzeba się było obracać, pracować, myśleć. Mam do zarządów koła gospodyń wiele podziękowań, bo jeden człowiek wszystkiego nie zrobi - mówiła laureatka.

Agnieszka Kieloch, działaczka społeczna z Pielgrzymowic została Kobietą Sztuki i Kultury. - Mąż nazywa mnie szperaczem, stale coś tworzę - mówiła dodając, że aktualnie pracuje nad monografią parafii w Pielgrzymowicach.

Z kolei tytuł Kobiety Biznesu przypadł Annie Skrzypiec. Od 2002 roku prowadzi Manufakturę Rzeczy Niepowtarzalnych, która znajduje się przy ul. Katowickiej w Pszczynie. Współpracuje z wieloma galeriami w Polsce i w Niemczech.

Tytułem Kobiety Ziemi Pszczyńskiej uhonorowana została Joanna Wiktorko, propagatorka kształcenia muzycznego, pomysłodawczyni, realizatorka wielu projektów muzycznych na ziemi pszczyńskiej. Zaangażowana także w medycynę i sport. Jak wspominała, po 27 latach pracy zawodowej to jej pierwsza personalna nagroda. - W tej chwili są trudne czasy dla sztuki, mam wrażenie, że muszę cały czas biec przed konkurencją. Artyści są potrzebni i to jest nasza rola, żeby przynosić ulgę - mówiła Joanna Wiktorko.

Odznaczeniem jest broszka wzorowana na klamerce maneli-bransolety pochodzącej z rodu Promnitzów z XVI wieku, która przedstawia dwie splecione ręce, a pomiędzy nimi serce, będące symbolem miłości. Bransoleta przeznaczona była dla bliskich sobie osób - zaręczonych, stanowiła w przeszłości jednoznaczny akt oddania i zawierzenia siebie drugiemu człowiekowi

Galę uświetnił młodzieżowy chór „Per Spasso” działający przy Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. Chór prowadzi Katarzyna Machnik, Kobieta Sztuki i Kultury 2017 r. Na flecie zagrała uczennica Ogniska Muzycznego w Pszczynie Sylwia Rębisz przy fortepianowym akompaniamencie nauczycielki, Małgorzaty Kuś-Pytlik. Gwiazdą wieczoru była Barbara Broda-Malon, która wystąpiła z recitalem „ Najpiękniejsze piosenki z dawnych lat”. Na fortepianie towarzyszył jej Grzegorz Kasperczyk, a na skrzypcach Sebastian Malon.

Gala „Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej” odbyła się pod patronatem starosty pszczyńskiej Barbary Bandoły, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Partnerzy uroczystości: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Powiat Pszczyński, Pszczyńskie Centrum Kultury, Ognisko Muzyczne w Pszczynie, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.

Laureatki Klejnotu Ziemi Pszczyńskiej 2021

Kobieta Społeczna: Stanisława Pistelok

Stanisława Pistelok odbiera odznaczenie Klejnot Ziemi Pszczyńskiej.

Urodziła się na Syberii. Jej pierwsze lata życia to głód, zimno, strach i bieda. Te doświadczenia wpłynęły na całe jej życie. Pani Stanisława swoją społeczną działalność rozpoczęła po roku 1989 i od tego czasu z wielką determinacją edukuje i stara zachować od zapomnienia ludzi, wydarzenia, przeżycia z okresu zsyłki jako przestrogę i naukę dla przyszłych pokoleń. Od 1999 r. jest przedstawicielem Koła Związku Sybiraków na Pszczynę i okolice. Jest także prezesem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła Miejskiego w Pszczynie. Przez 9 lat była przewodnikiem Muzeum Militarnych Dziejów Śląska w Pszczynie. Przeprowadziła dziesiątki spotkań w szkołach, bibliotekach i innych instytucjach dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, była inicjatorką wykładów otwartych poświęconych tematyce sybirackiej oraz pomysłodawczynią i współorganizatorką wystaw historycznych o Sybirakach. Cele, które przyświecają pani Stanisławie w jej działalności służą dobru społecznemu i ochronie pamięci Sybiraków i Kombatantów co świadczy o jej wielkim zaangażowaniu społecznym i patriotyzmie.

Kobieta Społeczna: Józefa Waliczek

Józefa Waliczek odbiera odznaczenie Klejnot Ziemi Pszczyńskiej

To osoba wielu talentów, które potrafi przekuć na realne działania na rzecz innych osób. Pani Józefa jest nauczycielem w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie oraz radną w gminie Miedźna, gdzie piastuje funkcję przewodniczącej komisji ds. oświaty i spraw społecznych. Swoją postawą nie tylko motywuje innych do wspólnego działania, ale realnie wpływa na najbliższe otoczenie, przyczyniając się do pozytywnych zmian w naszym powiecie. W ostatnim czasie bardzo zaangażowała się w pomoc dzieciom z naszego powiatu, które chorują na SMA. Była inicjatorką wielu przedsięwzięć charytatywnych na rzecz Maciusia Cieślika, a obecnie Filipka Cholewy. Warto podkreślić, także artystyczne zacięcie pani Józefy, które z powodzeniem wykorzystuje do promocji tradycji, zwyczajów ziemi pszczyńskiej. Wielokrotnie występowała w programach i audycjach radiowych promując nasz region. W roli wolontariuszki wspiera działalność Ośrodka Matka Boża Różańcowa z Pszczyny, a także włącza się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kobieta Obyczajów i Tradycji: Maria Grygierzec

Maria Grygierzec odbiera odznaczenie Klejnot Ziemi Pszczyńskiej.

Pani Maria pracowała we własnym gospodarstwie rolnym liczącym 15 hektarów. Od 1977 r. jest przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Grzawie, które z dużym powodzeniem propaguje i podejmuje działania na rzecz międzypokoleniowego przekazu śląskiego języka, kultury, obyczajów, potraw czy obrzędów. Podejmowała liczne działania na rzecz środowiska wiejskiego, kultywowania tradycji śląskich, brała udział w konkursach regionalnych, angażowała się w działania na rzecz sołectwa Grzawa. Jest kobietą, która oprócz ciężkiej pracy na roli znalazła w życiu czas na krzewienie lokalnych obyczajów kultury i tradycji, której aktywność wpłynęła w sposób szczególny na integrację i aktywizację kobiet.

Kobieta Sztuki i Kultury: Agnieszka Kieloch

Agnieszka Kieloch odbiera odznaczenie Klejnot Ziemi Pszczyńskiej.

Działaczka społeczna z Pielgrzymowic, współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Karola Miarki, członkini zespołu śpiewaczego Pielgrzymowianie, Gminnej Rady Organizacji Pożytku Publicznego oraz Klubu Miłośników Historii. Pani Agnieszka Kieloch jest rodowitą mieszkanką Pielgrzymowic, gdzie jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej języka polskiego przepracowała 30 lat. Jest autorką i współautorką kilku książek oraz wielu artykułów o treści historycznej. Od zawsze podejmowała działania popularyzujące wiedzę o kulturze i historii Pielgrzymowic oraz ziemi pszczyńskiej. Była współorganizatorką cyklicznych biesiad Kultury Śląskiej, a także corocznych obchodów rocznicy urodzin Karola Miarki. Pani Agnieszka jest autorką książki „Zapisane w dokumentach i w pamięci. Dzieje oświaty w Pielgrzymowicach” oraz współautorką książek: „(Nie) zapomniani nauczyciele szkół w gminie Pawłowice”, „Szkice biograficzne pedagogów i działaczy społeczno-oświatowych”, „Miejscowości gminy Pawłowice w starym obiektywie”. Ponadto jest autorką wielu artykułów publikowanych na łamach lokalnej gazety.

Kobieta Biznesu: Anna Skrzypiec

Anna Skrzypiec odbiera odznaczenie Klejnot Ziemi Pszczyńskiej.

Pani Anna od 2002 roku prowadzi w Pszczynie Manufakturę Rzeczy Niepowtarzalnych - galerię i pracownię, w której powstają unikatowe dzieła. Ręcznie wykonana i szkliwiona ceramika jej autorstwa, które częstokroć uosabiają ludzkie emocje. Prace trafiają do wielu galerii na terenie całego kraju, promując tym samym nasz powiat. Pani Anna jest osobą bardzo otwartą, pozytywnie nastawioną do świata i ludzi, zawsze chętną do współpracy i niesienia pomocy innym. Od 2013 roku jest aktywnym wolontariuszem w Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie. Bezinteresownie wspiera i angażuje się w niesienie pomocy innym osobom w trudnych sytuacjach życiowych.

Kobieta Ziemi Pszczyńskiej: Joanna Wiktorko

Joanna Wiktorko odbiera odznaczenie Klejnot Ziemi Pszczyńskiej.

Od 27 lat zawodowo związana jest z Ogniskiem Muzycznym w Pszczynie, początkowo jako nauczyciel klasy fortepianu, a od 5 lat jako nauczyciel i dyrektor. Jest propagatorką kształcenia muzycznego, pomysłodawczynią i realizatorką wielu projektów muzycznych na ziemi pszczyńskiej, m.in. koncertu charytatywnego dla szpitala powiatowego w Pszczynie, gitarowego rekordu świata, koncertów dla seniorów, zajęć muzycznych i audycji dla dzieci i młodzieży. Zaangażowanie pani Joanny zaowocowało wspaniałymi efektami pracy Ogniska Muzycznego, które przekuły się na liczne nagrody. Pani Joanna jest osobą bardzo aktywną na niwie kultury muzycznej: inspiruje, udziela się artystycznie, inicjuje, angażuje do współpracy wiele środowisk co w efekcie daje wspaniałe rezultaty. Wspomnieć należy współpracę z Czesławem Mozilem przy projekcie artystycznym „Czesław Mozil i grajkowie przyszłości”, owoc projektu płyta otrzymała w 2020 roku prestiżową nagrodę Fryderyka w kategorii „Album roku. Muzyka Dziecięca i Młodzieżowa”. Pani Joanna jest propagatorką zdrowego stylu życia, instruktorką fitness z trenerem personalnym i terapeutką odżywiania komórkowego programu belgijsko-francuskiego.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Ogólne

  Starosta i wicestarosta dziękowali wolontariuszom WOŚP za zaangażowanie

  Dzięki niestrudzonym wolontariuszom, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w powiecie pszczyńskim z roku na rok gra coraz głośniej. Starosta Barbara Bandoła i wicestarosta Damian Cieszewski wspólnie z Arturem Wojciechem podziękowali osobom zaangażowanym w pracę Powiatowego Sztabu WOŚP działającego w PZS nr 1 w Pszczynie.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 • Oświata

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie.