Zdrowie

Badania w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS”

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest diagnostyka w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

Grafika informująca o prowadzonym programie pilotażowym #badaMysię.

W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Od 1 lipca uprawnieni mają prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego. Zatem każdy uprawniony może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

Trzy pakiety badań

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie glukozy we krwi,
 • ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe),
 • poziom kreatyniny we krwi,
 • badanie ogólne moczu,
 • poziom kwasu moczowego we krwi,
 • krew utajona w kale.

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn

 • morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie glukozy we krwi,
 • ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe),
 • poziom kreatyniny we krwi,
 • badanie ogólne moczu,
 • poziom kwasu moczowego we krwi,
 • krew utajona w kale,
 • PSA (badanie w kierunku raka prostaty).

Pakiet badań diagnostycznych wspólny

 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI),
 • ocena miarowości rytmu serc.

Aby skorzystać z badań należy:

 • zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl
 • wypełnić ankietę Profilaktyki 40 PLUS,
 • po jej uzupełnieniu wygenerować e-skierowanie na pakiet badań (generowanie e-skierowania przez system trwa do 2 dni roboczych),
 • wziąć ze sobą dowód osobisty i zgłosić się na badania w placówce, która realizuje program,
 • sprawdzić wyniki badań w placówce, w której wykonano badania.

Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta (IKP), może uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod numerem tel. 22 735 39 53.

Więcej informacji na stronie internetowej Profilaktyka 40 Plus otwiera się w nowym oknie.

(źródło: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości