Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 28/2021 Starosty Pszczyńskiego ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych, format pliku: DOCX, rozmiar: 16.73 KB
Projekt Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego, format pliku: DOCX, rozmiar: 50.24 KB
Formularz zgłaszania uwag, format pliku: DOCX, rozmiar: 14.03 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Konsultacje społeczne

    Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2022.

  • Protokół z konsultacji społecznych

    Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

  • Konsultacje społeczne

    Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 18.10.2021 do 26.10.2021 r.