Oświata

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Dziś uczniowie poznali wyniki

Absolwenci ósmych klas szkół podstawowych poznali wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do 30 lipca uczniowie muszą złożyć dokumenty w wybranej szkole, potwierdzając ostatecznie swój wybór.

Chłopak stojący przed korkową tablicą, na której wiszą listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.

W czwartek, 22 lipca absolwenci szkół podstawowych poznali wyniki rekrutacji. Do szkół prowadzonych przez Powiat Pszczyński zakwalifikowanych zostało 579 uczniów. - Ostateczne wyniki naboru poznamy 2 sierpnia. Niektórzy uczniowie rezygnują po zakwalifikowaniu się do danej szkoły i zmieniają miejsce, w którym chcą się uczyć - mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński. Liczba absolwentów zakwalifikowanych do powiatowych placówek jest porównywalna do zeszłego roku.

W ciągu tygodnia, od 23 lipca uczniowie mają czas na złożenie w wybranej placówce oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Trzeba to zrobić do 30 lipca (godz. 15.00).

Uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej ze szkół, do których aplikowali będą mogli skorzystać z oferty placówek, w których pojawią się miejsca. - Od 3 do 5 sierpnia w systemie elektronicznym będzie widoczny wykaz wszystkich wolnych miejsc w szkołach. Taka informacja zostanie także opublikowana na stronach internetowych powiatowych placówek - dodaje Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Oświata

    „Chrobry” gości kolegów i koleżanki z zagranicy

    I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie w ramach programu Erasmus+ odwiedzili uczniowie i nauczyciele z Węgier, Austrii, Litwy i Grecji. To kontynuacja projektu pt. „Don’t worry, be healthy”. W ciągu pięciu dni młodzież pozna region oraz weźmie udział w warsztatach żywieniowych.

  • Oświata

    Graficy z PZS nr 1 wygrali mobilną pracownię komputerową

    W konkursie plastyczno-cyfrowym dla szkół „Fundusze Norweskie i EOG - o tym się wie!” technicy grafiki i poligrafii cyfrowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie wygrali wyposażenie pracowni komputerowej - 16 laptopów wraz z szafą do przechowywania.