Ogólne

Będzie remont drogi w Studzionce

Nawierzchnia jezdni na ul. Czarne Doły w Studzionce zostanie wyremontowana. To kontynuacja prac zakończonych w listopadzie ubiegłego roku.

Popękana droga. Wzdłuż niej rosną wysokie drzewa.
fot. PZD Pszczyna

Remont nawierzchni drogi powiatowej w Studzionce przeprowadzony zostanie na niemal półkilometrowym odcinku. Wyłoniona w przetargu firma Drogród Szymon Tetla z Ćwiklic wykona także remont poboczy i pozostałe roboty towarzyszące.

Prace zostaną przeprowadzone na odcinku od skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich do wcześniej wyremontowanego fragmentu jezdni w kierunku Wisły Wielkiej.

Koszt zadania, który w całości zostanie pokryty z budżetu Powiatu Pszczyńskiego, wyniesie blisko 215 tys. zł. Roboty powinny rozpocząć się na przełomie lipca i sierpnia. Układanie nowych warstw bitumicznych potrwa kilka dni.

W listopadzie ubiegłego roku remont nawierzchni drogi powiatowej w Studzionce został przeprowadzony na prawie kilometrowym odcinku pomiędzy ul. Stenclówka i Powstańców Śląskich. - Prace polegały na sfrezowaniu starej nawierzchni, ułożeniu warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Łączny koszt zadania wyniósł blisko 400 tys. zł - przypomina Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości