Zdrowie

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców powiatu pszczyńskiego w 2021 roku.

Przedmiotem konkursu są działania profilaktyczne, promocyjno-edukacyjne oraz mające na celu rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, związane z  przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19 i jej skutków, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Zadania powinny być skierowane do mieszkańców powiatu pszczyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, dzieci i młodzieży.

Kwota zabezpieczonych środków to 25 000 zł do podziału pomiędzy wszystkie pozytywnie zaopiniowane oferty.

Termin składania ofert: od 8 do 20 lipca 2021 roku.

Szczegóły w załączonych plikach:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, format pliku: PDF, rozmiar: 690.45 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, format pliku: DOCX, rozmiar: 22.13 KB
Formularz ofertowy, format pliku: DOCX, rozmiar: 23.43 KB
Oświadczenia, format pliku: DOCX, rozmiar: 14.91 KB
Wzór umowy, format pliku: DOCX, rozmiar: 23.09 KB
Wzór sprawozdania, format pliku: DOCX, rozmiar: 18.78 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości