Zdrowie

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców powiatu pszczyńskiego w 2021 roku.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie od 8 do 14 lipca 2021 roku. Decyduje data wpływu do Starostwa.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej, format pliku: PDF, rozmiar: 319.62 KB
Formularz zgłoszeniowy kandydata, format pliku: DOCX, rozmiar: 16.43 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości