Bezpieczeństwo

Podziękowania dla zastępcy komendanta powiatowego policji. Przechodzi na emeryturę

Mł. insp. Piotr Kost przez cały 29-letni okres służby w policji związany jest z Komendą Powiatową Policji w Pszczynie. Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i Porządku Powiatu Pszczyńskiego, władze powiatu podziękowały mu za niemal trzy dekady pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym regionie.

W sali sesyjnej na tle flag stoją trzy osoby - zastępca komendanta policji, starosta pszczyński oraz wicestarosta.
Piotr Kost początkiem lipca przejdzie na emeryturę. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego było okazją do podziękowania mu za pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu

- Piotr Kost podczas cały okres pełnionej służby w policji uczestniczył w działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Aktywnie uczestniczył w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pszczynie oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego. Ze strony Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu Pszczyńskiego dziękujemy za ten dorobek i życzymy jeszcze wielu aktywności - mówiła Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Mł. insp. Piotr Kost służbę w policji rozpoczął 1 lipca 1992 r na stanowisku policjanta Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komendy Rejonowej Policji w Pszczynie. 1 czerwca 2003 r. został mianowany na stanowisko zastępcy naczelnika Sekcji Prewencji, a 1 maja 2009 r. na stanowisko naczelnika Wydziału Prewencji.

Od 1 czerwca 2016 r. pełni służbę na stanowisku pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji w Pszczynie, sprawując między innymi bezpośredni nadzór nad Wydziałem Prewencji oraz Wydziałem Ruchu Drogowego.

Wielokrotnie był nagradzany przez przełożonych za swój profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe. Był odznaczany medalami resortowymi oraz państwowymi w tym Brązowym medalem za zasługi dla obronności, Srebrną odznaką zasłużony Policjant oraz Srebrnym medalem za długoletnią służbę.

Stan bezpieczeństwa i przygotowanie do wakacji

Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego służby omówiły stan bezpieczeństwa oraz przygotowania do okresu wakacyjnego.

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie od 1 stycznia do 31 maja przyjęła zgłoszenia o 668 przestępstwach na terenie powiatu. W tym czasie doszło do 13 wypadków, w których 14 osób zostało rannych, a dwie zginęły. Policja odnotowała również 433 kolizje. Na okres wakacyjny policja zaplanowana akcje profilaktyczne związane z bezpieczeństwem nad wodą, kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek letni oraz kontrole miejsc wypoczynku i kąpielisk.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie do końca maja odnotowała 97 pożarów, 438 miejscowych zagrożeń i 33 alarmy fałszywe. OSP Łąka została doposażona w nową łódź ratowniczą. To jednostka zlokalizowana najbliżej dwóch głównych zbiorników wodnych w naszym powiecie. Zakup wpłynie na poprawę bezpieczeństwa nad wodą. Strażacy opiniują przedsięwzięcia związane z organizacją planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Członkowie komisji wnioskowali m.in. o częstsze patrole w weekendy na koronie zapory w Łące oraz prowadzenie akcji profilaktycznych skierowanych do seniorów, dotyczących nieuczciwych praktyk na pokazach handlowych.

W sali sesyjnej starosta za stołami ustawiony w kształt prostokąta siedzą członkowie Komisji Bepzieczeństwa. Trwa posiedzenie.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmuje się m.in. oceną zagrożeń oraz opiniowaniem pracy służb, inspekcji i straży.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Bezpieczeństwo

    Jak działają oszuści na portalach sprzedażowych?

    Pszczyńscy policjanci w ostatnim czasie zaobserwowali wzrost wyłudzeń dostępu do kont bankowych poprzez znaną platformę sprzedażową. Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie wraz z Powiatem Pszczyńskim przygotowały film o sposobach działania cyberprzestępców.

  • Bezpieczeństwo

    Trening sprawności syren alarmowych

    1 sierpnia o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.