Przedsiębiorczość

Powiatowa Rada Rynku Pracy zainaugurowała działalność

W Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbyło się posiedzenie inaugurujące Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pszczynie. To organ opiniodawczo-doradczy starosty w sprawach polityki rynku pracy. Członkowie rady zostali powołani na czteroletnią kadencję.

W sali sesyjnej pszczyńskiego starostwa trwa posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Jej członkowie siedzą za stołami ułożonymi w kwadrat.

Powiatowa Rada Rynku Pracy zgodnie z ustawą składa się z przedstawicieli działających na terenie powiatu terenowych struktur organizacji związkowych, organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz organów jednostek samorządu terytorialnego. Członkostwo w radzie jest społeczne.

Starosta pszczyński, Barbara Bandoła podczas pierwszego spotkania konstytuującego radę podkreśliła, że liczy na wsparcie i doradztwo. - Rada jest formą dialogu i współpracy. Spojrzenie przedstawicieli różnych środowisk i organizacji związanych z rynkiem pracy jest dla mnie bardzo cenne. Chcemy patrzeć jak najszerzej na potrzeby rynku pracy. Będzie się on dynamicznie zmieniał - mówi starosta.

W skład rady na kadencję 2021-2025 weszli: przewodniczący - Michał Pudełko (radny Rady Powiatu Pszczyńskiego), wiceprzewodnicząca - Łucja Krutak (Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych) oraz Artur Barczyk, Jacek Majewski, Alina Michalak (przedstawiciele terenowych struktur organizacji związkowych), Wanda Brzęczek (Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości), Waldemar Lipus (Śląska Izba Rolnicza) i przedstawiciele samorządów - Renata Łuniewska (Gmina Miedźna) i Marian Pawlas (Gmina Suszec).

Ostatni rok był sprawdzianem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie. - Rozdysponowaliśmy ok. 48 mln zł dla przedsiębiorców z powiatu pszczyńskiego w ramach tarczy antykryzysowej, podczas gdy nasz roczny budżet wynosił ok. 6 mln zł. Na bieżąco realizowaliśmy również działania aktywizujące, dzięki czemu wzrost bezrobocia na jesień nie dosięgnął nas tak bardzo, jak inne powiaty. Cechuje nas mikro i średnia przedsiębiorczość, mieszkańcy otwierali nowe firmy, znajdowali nisze w działalności. Widzimy bardzo duże zainteresowanie dotacjami na prowadzenie działalności gospodarczej - mówi Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie. Wskazuje także, że PUP pozyskał grant na projekt realizowany we współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Pszczynie, a trwają starania o pozyskanie środków z ministerstwa na realizację kolejnych pomysłów, tworzenie startupów oraz zielonych miejsc pracy w powiecie pszczyńskim.

Do zakresu Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy czy składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia oraz szkolenia zawodowego.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Przedsiębiorczość

    Współpraca z KSSE szansą na gospodarczy rozwój

    Przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wystąpili z inicjatywą nawiązania współpracy z powiatem pszczyńskim. Ma ona opierać się na gospodarczym aktywizowaniu terenów inwestycyjnych, przyciąganiu inwestorów oraz pomocy młodym ludziom w wejściu na rynek pracy.

  • Przedsiębiorczość

    PUP Pszczyna: Będzie można składać kolejne wnioski

    Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ogłosił nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a także o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.