Dla niepełnosprawnych

Zmiana zasad bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku informuje, że od 7 czerwca bezpośrednia obsługa klientów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Fragment wózka inwalidzkiego, na którym siedzi osoba, która trzyma dłonie na kołach.
fot. pixabay.com

Wizyty należy umawiać telefonicznie bądź poprzez rezerwację w elektronicznym systemie rezerwacji wizyt otwiera się w nowym oknie

Od 7 czerwca w funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku obowiązują poniższe zasady:

 1. Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty (telefonicznym bądź w elektronicznym systemie rezerwacji wizyt otwiera się w nowym oknie).
  • poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7:30 do 14:30, z przerwami na dezynfekcję: od 9:00 do 9:30 oraz od 12:00 do 12:30
  • czwartek od 10:00 do 17:00, z przerwami na dezynfekcję: od 12:00 do 12:30
   oraz od 14:30 do 15:00

  z zachowaniem następujących wymogów sanitarnych: osoba wchodząca do budynku musi mieć zakryte usta i nos, po wejściu zobowiązana jest zdezynfekować ręce i zachować dystans odległości, należy oczekiwać na wezwanie do punktu obsługi, w którym może przebywać tylko jeden klient.

 2. Kontakt telefoniczny z PZOoN jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30 pod numerami:
  • karty parkingowe: 733 440 133
  • pozostałe sprawy: (32) 42 37 202 lub 515 354 703
 3. Składanie kompletnych wniosków o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności,
  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymacji osoby niepełnosprawnej nadal może odbywać się za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź pozostawienie przesyłki w skrzynce podawczej w siedzibie Zespołu.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 poz. 534) z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w przypadku gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego. O terminie posiedzenia składu orzekającego osoby zostają informowane telefonicznie, w przypadku braku kontaktu telefonicznego strona informowana jest listownie. Obecnie wszystkie posiedzenia składów orzekających odbywają się bez uczestnictwa osoby orzekanej.

(źródło: PZON Rybnik)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Dla niepełnosprawnych

  Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku przypomina o wydłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także kart parkingowych.

 • Dla niepełnosprawnych

  Trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”

  Od marca można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd”. Program dzieli się na dwa moduły.

 • Dla niepełnosprawnych

  Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 2020-2021

  Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na terenie m.in. powiatu pszczyńskiego.