Zdrowie

Medycyna to gra zespołowa

Szpi­tal Powiatowy w Pszczynie poszukuje przedstawicieli różnych zawodów medycznych chętnych do podjęcia współpracy. Do pracy zaprasza m.in. lekarzy, pielęgniarki, położne i opiekunów medycznych.

Budynek szpitala powiatowego w Pszczynie, wysoki, żółta elewacja. Obok tablica informacyjna o wejściu dla pieszych i wjeździe dla kierowców.

Pszczyński szpital stale się rozwija i posz­erza wach­larz pro­ponowanych świadczeń zdrowot­nych. Rozwój w ochronie zdrowia nie jest możliwy bez zgranego i sil­nego zespołu. Dlat­ego placówka stara się rozbu­dowywać i scalać zespół, aby podążać za wyzwa­ni­ami, jakie stawia współczesna medy­cyna oraz nowoczesna opieka nad pacjentami.

Kogo zaprasza?

 • lekarzy różnych spec­jal­ności, szczegól­nie: neu­rologów, neona­tologów, internistów, chirurgów, geri­atrów, anestezjologów i ortopedów,
 • pielęg­niarki do pracy w odd­zi­ałach szpi­tal­nych (zachowaw­czych i zabiegowych),
 • położne do pracy w Odd­ziale Ginekologiczno-​Położniczym i Neonatologicznym
 • ratown­ików do pracy w Izbie Przyjęć i odd­zi­ałach szpitalnych,
 • opiekunów medy­cznych do pracy w odd­zi­ałach szpi­tal­nych i Zakładzie Pielęgnacyjno-​Opiekuńczym.

Co może zaoferować?

 • sta­bilne zatrud­nie­nie w dowol­nej formie (umowa o pracę, umowa kon­trak­towa, umowa zlecenie),
 • elasty­czny czas pracy - możli­wość dos­tosowa­nia godzin i wymi­aru czasu pracy,
 • atmos­ferę part­nerstwa w zes­pole terapeutycznym,
 • wewnętrzny sys­tem szkoleń,
 • możli­wość uzyska­nia wspar­cia w zakre­sie roz­woju kompetencji,
 • pracę w zgranym zes­pole i przy­jaznym środowisku,
 • ubez­piecze­nie grupowe na pref­er­en­cyjnych warunkach,
 • opiekę prawną.

Czego oczeku­je?

 • kwal­i­fikacji potwierd­zonych odpowied­nim doku­mentem (prawo wykony­wa­nia zawodu, dyplom spec­jal­isty, doku­ment potwierdza­jący kwal­i­fikacje opiekuna medycznego, itd.),
 • odpowiedzial­ności, empatii i umiejęt­ności pracy w zespole,
 • chęci roz­woju zawodowego.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt:

(źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Zdrowie

  Poznaj ABCDE czerniaka

  Znajomość cech charakterystycznych czerniaka i regularna obserwacja znamion może pomóc we wcześniejszym wykryciu podejrzanych zmian, a tym samym dać szansę na całkowite wyleczenie.

 • Zdrowie

  Szybsze szczepienie dla 150 osób dziennie

  W Powiatowym Punkcie Szczepień Powszechnych w Pszczynie od środy 23 czerwca będzie można zaszczepić się pierwszą dawką Pfizera bez wcześniejszego umawiania się na konkretny termin i godzinę. Przez pięć dni w tygodniu (poza sobotami i niedzielami) dodatkowo będzie mogło przyjąć szczepionkę po 150 osób.