Bezpieczeństwo

Komunikat Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które miały miejsce w ostatnim czasie istnieje możliwości ubiegania się o pomoc przez osoby poszkodowane przez klęski żywiołowe.

Woda, na której odbijają się spadające krople deszczu.

Zasady wsparcia dla poszkodowanych mieszkańców oraz informacje w zakresie pomocy dla poszkodowanych rolników znajdują się na stronie internetowej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego otwiera się w nowym oknie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakładce usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

(źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości