Komunikaty

Trening systemu alarmowania i ostrzegania

W czwartek, 20 maja w ramach krajowego ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21 zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności, podczas którego zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Alarmowanie będzie miało miejsce tylko na terenie powiatów znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego.

W przypadku przeprowadzenia treningu pomiędzy godziną 08.00 a 11.00 w dniu 20 maja na terenie powiatu pszczyńskiego będzie emitowany dźwięk modulowany w okresie trzy minut - oznaczający ogłoszenie alarmu, a  następnie dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Od godziny 05.00 w dniu ćwiczenia zakazane są jakiekolwiek prace konfiguracyjne, testowanie systemu oraz praca na kanałach służących do sterowania systemem syren alarmowych (AW-14 i AW-46) bez zezwolenia operatora centrali wojewódzkiej.

Jedynym wyjątkiem jest wezwanie do wyjazdu jednostek Straży Pożarnej do akcji.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości