Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2021 Starosty Pszczyńskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021, w dniach od 6 maja 2021r. do 12 maja 2021r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Informację o ww. konsultacjach społecznych opublikowano na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie otwiera się w nowym oknie oraz na stronie internetowej Powiatu Pszczyńskiego.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski, opinie ani uwagi dotyczące treści projektu uchwały.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Konsultacje społeczne

    Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021.

  • Protokół z konsultacji społecznych

    Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2021.

  • Konsultacje społeczne

    Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021.