Oświata

Maturzyści rozpoczęli egzamin dojrzałości. Trzymamy za Was kciuki!

Dzisiaj niemal 400 tegorocznych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat pszczyński rozpoczęło maturalny maraton.

Maturzyści siedzący w pojedynczych ławkach na auli I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

4 maja punktualnie o godzinie 9.00 maturzyści w całej Polsce przystąpili do pisania egzaminu dojrzałości. W pierwszej kolejności mierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym.

W kolejnych dniach maturzyści obowiązkowo napiszą egzamin z matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Nie ma w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą to jednak zrobić. W szkołach prowadzonych przez powiat pszczyński maturzyści najczęściej wybierali rozszerzenie z języka angielskiego, matematyki, geografii i języka polskiego. Nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Najwięcej tegorocznych absolwentów, bo aż 173 osób przystąpiło do matury w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie. 158 abiturientów pisze egzamin dojrzałości w „Chrobrym”, 34 w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Pszczynie i 18 w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli.

Połamania piór życzyli maturzystom starosta Barbara Bandoła oraz wicestarosta Damian Cieszewski: - Życzymy wszystkim maturzystom z powiatu pszczyńskiego, aby potrafili zebrać całą wiedzę, którą zdobyli w czasie nauki w szkole średniej, czy to stacjonarnej, czy też tej zdalnej oraz potrafili opanować stres, który zawsze podczas matury towarzyszy. Jesteśmy przekonani, że napiszecie egzamin dojrzałości bardzo dobrze i że będzie to świetny wstęp do waszego dorosłego życia.

Matury potrwają do 20 maja. Przebiegają w reżimie sanitarnym. Ławki ustawione są w bezpiecznej odległości, a po zajęciu w nich miejsca, maturzyści mogą zdjąć maseczki.

Loading...

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości