Ogólne

230. lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja

W powiecie pszczyńskim uczczono koleją rocznicę uchwalenia najważniejszego aktu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Została także odsłonięta pamiątkowa tablica w Piasku.

Wicestarosta, wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz skarbik powiatu pszczyńskiego niosą wiązankę kwiatów. W tle pszczyński rynek.

Konstytucja przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Obiecywała zmiany, lepszą przyszłość, gwarantowała swobodę wyznania oraz wprowadzała trójpodział władzy.

230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja nie towarzyszył tradycyjny przemarsz z orkiestrą wokół rynku. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele powiatu pszczyńskiego i gminy Pszczyna, a także poczty sztandarowe.

W kościele pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Dalsze uroczystości rocznicowe odbyły się pod tablicą pamiątkową na Urzędzie Miejskim w Pszczynie. W imieniu mieszkańców kwiaty złożyli wicestarosta Damian Cieszewski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pszczyńskiego Krystian Szostak, skarbnik powiatu Marek Dutkowski oraz przedstawiciele gminy Pszczyna: zastępca burmistrza Barbara Sopot-Zembok oraz przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Szczotka.

100 lat temu, w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. wybuchło także III Powstanie Śląskie. To ważna data dla Ślązaków, bo dzięki poświeceniu przodków Górny Śląsk ostatecznie wrócił do Polski, a w powstańczych walkach swój wielki udział mieli mieszkańcy ziemi pszczyńskiej.

W Piasku odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Powstańców z tej miejscowości, walczących w Powstaniach Śląskich. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i złożeniu kwiatów, samorządowcy przecięli wstęgę na pamiątkowym głazie, który powstał z inicjatywy Marii Wardziak, mieszkanki Piasku.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości