Dla niepełnosprawnych

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku przypomina o wydłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także kart parkingowych.

Fragment wózka inwalidzkiego, na którym siedzi osoba, która trzyma dłonie na kołach.
fot. pixabay.com

Orzeczenie o niepełnosprawności, albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność:

  • upłynęła pomiędzy dniem 9 grudnia 2019 roku, a dniem 7 marca 2020 roku, pod warunkiem wystąpienia w tym terminie o ponowne wydanie orzeczenia: wówczas orzeczenie zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku: wówczas orzeczenie zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność do 60 dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności, bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

W okresie od 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii - jeżeli lekarz (przewodniczący składu orzekającego / członek powiatowego zespołu) uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności badania - skład orzekający (lub członek powiatowego zespołu) może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku otwiera się w nowym oknie.

(źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości