Bezpieczeństwo

Zjadliwa grypa ptaków w powiecie

Na terenie powiatu pszczyńskiego potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Mimo że choroba jest niegroźna dla ludzi, może skutkować uśmierceniem drobiu w gospodarstwach i dużymi stratami dla hodowców drobiu.

Żółta plansza z napisem Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków.

Po potwierdzeniu dodatniego wyniku na obecność wysoce zjadliwej grypy ptaków w jednym z gospodarstw drobiarskich na terenie naszego powiatu, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się choroby, służby podjęły decyzję o niezwłocznej likwidacji ogniska, co miało miejsce 15 kwietnia.

W rozporządzeniu wojewoda śląski określi obszary zapowietrzony i zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków i obowiązujące w nich nakazy i zakazy.

Już teraz służby weterynaryjne przypominają, że w związku z zagrożeniem chorobą należy zminimalizować ryzyko kontaktu drobiu z dzikim ptactwem, dezynfekować pomieszczenia, gdzie przebywa drób, a o zwiększonej śmiertelności w hodowli niezwłocznie informować lekarza weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie informuje o najważniejszych zasadach, które pomogą ochronić gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków:

  • karm drób wyłącznie w budynkach inwentarskich
  • pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu
  • nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, od których mają dostęp dzikie ptaki
  • po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem
  • w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu
  • stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa
  • zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków
  • obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Więcej informacji na temat choroby i postępowania w przypadku jej wystąpienia zamieszczono na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii otwiera się w nowym oknie.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości