Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020. 1990 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków): nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której księgę wieczystą nr KA1P/00041012/3 prowadzi Sąd Rejonowy w Pszczynie, położona w obrębie ewidencyjnym Suszec, gmina Suszec, powiat pszczyński, województwo śląskie: działka ewidencyjna nr 3533/209 o powierzchni 0.1559 ha

Opis oraz przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kopalnianych po byłej KWK „Krupiński”. Na nieruchomości posadowiony jest 3 kondygnacyjny budynek usługowy przystosowany do prowadzenia usług medycznych i innych usług, z dostępem do mediów (umowy na dostawę mediów należy zawrzeć we własnym zakresie).
Powierzchnia użytkowa budynku: 1 033 m2

Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia 01 maja 2021 r.

Wysokość opłat netto z tytułu dzierżawy:

 • grunt - 1,00 zł /m2/mies.
 • lokale usługowe - 8,60 zł /m2/mies.
 • powierzchnia komunikacyjna, pom. pomocnicze - 2,50 zł /m2/mies.

Terminy wnoszenia opłat: do dnia 30 dnia każdego miesiąca trwania dzierżawy.

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę: nieruchomość przeznaczona jest do oddania w całości lub w części do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020. 1990 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020. 1990 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020. 1990 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.