Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020. 1990 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków): nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której księgę wieczystą nr KA1P/00036677/4 prowadzi Sąd Rejonowy w Pszczynie, położona w obrębie ewidencyjnym Goczałkowice, gmina Goczałkowice Zdrój, powiat pszczyński, województwo śląskie: działka ewidencyjna nr 4316/72 o powierzchni 1.6162 ha.

Opis oraz przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
nieruchomość niezabudowana, w części przeznaczona na poszerzenie sąsiednich nieruchomości, w części na uprawy polowe.

Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia 01 maja 2021 r.

Wysokość opłat netto z tytułu dzierżawy:

 • grunt przeznaczony na powiększenie sąsiednich nieruchomości - 3,00 zł /m2/rok,
 • grunt na uprawy polowe - 0,50 zł /m2/rok.

Terminy wnoszenia opłat: do 30 czerwca każdego roku trwania dzierżawy.

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę: nieruchomość przeznaczona jest do oddania w całości lub w części do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020. 1990 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020. 1990 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020. 1990 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.