Ogólne

Wsparcie dla działań publicznej służby krwi

W pszczyńskiej stacji krwiodawstwa przy ul. Bednorza 12 krew można oddawać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.30. Każdego miesiąca ok. 1000 osób oddaje łącznie ok. 450 litrów życiodajnego płynu. Działania publicznej służby krwi wspiera powiat pszczyński, który również w tym roku zakupi słodycze i nagrody rzeczowe dla honorowych dawców.

Wnętrze pszczyńskiej stacji krwiodawstwa. Trzy fotele, na środkowym siedzi mężczyzna, przy nim stoi pielęgniarka, która przygotowuje pobieranie krwi.

Honorowy krwiodawca oddaje jednorazowo 450 ml krwi, co odpowiada 4500 kcal, a po donacji otrzymuje 8 tabliczek czekolady.

- Oddając krew można uratować życie, nie ma cenniejszego daru. Od lat wspieramy działania publicznej służby krwi. W tym roku powiat pszczyński zakupi słodycze dla honorowych dawców oddających krew w pszczyńskim Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz nagrody rzeczowe z okazji honorowych dni krwiodawstwa. Wsparcie otrzyma także Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Kopalni Węgla Kamiennego Piast Ruch II w Woli, który działa od 37 lat i organizuje kilkanaście akcji krwiodawstwa rocznie - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński i dodaje, że każdy może pomóc na miarę swoich możliwości, jeżeli nie dyskwalifikuje go stan zdrowia.

W pszczyńskiej stacji krwiodawstwa przy ul. Bednorza 12 krew można oddawać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.30. - W czasie pandemii nie przestaliśmy pobierać krwi. Pracujemy według procedur dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Każdy honorowy dawca ma mierzoną temperaturę i wypełnia ankietę dotyczącą swojego stanu zdrowia. Co miesiąc w naszej stacji krew oddaje ok. 1000 osób. To ok. 450 litrów życiodajnego płynu - mówi Celina Kielan, koordynator pszczyńskiego Oddziału Terenowego RCKiK w Katowicach, gdzie na stałe pracują cztery pielęgniarki i dwie rejestratorki. Oprócz tego zatrudnione są pielęgniarki na umowę zlecenie, aby stworzyć drugi zespół pobierający krew w trakcie akcji plenerowych zarówno w naszym powiecie, jak i jego okolicznych miejscowościach.

Każdego dnia na stronach regionalnych centrów krwiodawstwa aktualizowana jest lista grup potrzebnej krwi. 6 kwietnia na Śląsku średni stan wykazano dla grup A Rh+, AB Rh+ oraz 0 Rh-. Z kolei dawcy grup 0(+) i B(+) proszeni są o przełożenie planowanego oddania krwi na termin późniejszy.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaprasza wszystkie osoby, które przechorowały COVID-19 i zostały uznane za zdrowe do oddania osocza. Przeciwciała mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi objawami zakażenia. Szczegóły na stronie RCKiK otwiera się w nowym oknie.

Ważne informacje!

Przed oddaniem krwi należy koniecznie zjeść lekki posiłek. Zgłaszając się do oddania krwi należy mieć przy sobie dowód osobisty (z numerem PESEL) lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość.

Możesz zostać honorowym krwiodawcą:

 • jeżeli jesteś w wieku od 18 do 65. roku życia i ważysz co najmniej 50 kilogramów,
 • jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano u ciebie akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
 • jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych (gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii),
 • jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie byłeś leczony krwią i preparatami krwiopochodnymi,
 • nie mogą oddawać krwi osoby odbywające karę pozbawienia wolności i w okresie 6 miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego,
 • osoby, które przebywały w Afryce Środkowej i Zachodniej oraz Tajlandii mogą oddać krew po 6 miesiącach od powrotu, jeżeli nie zauważyły u siebie żadnych objawów chorobowych,
 • nie wolno oddawać krwi 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży,
 • możesz oddać krew po 6 miesiącach po zabiegach chirurgicznych,
 • można oddać krew 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych,
 • po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego lub infekcji z gorączką powyżej 38 °C krew można oddać co najmniej 2 tygodnie od czasu ustąpienia objawów i wyzdrowienia,
 • krew można oddać 2 tygodnie po zakończeniu leczenia antybiotykami,
 • nie należy oddawać krwi w okresie miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu miesiączki,
 • należy wstrzymać się z oddawaniem krwi 7 dni po usunięciu zęba, 48 godzin po leczeniu zachowawczym u stomatologa, po szczepieniu przeciwko grypie i żółtaczce oraz anatoksyną przeciwtężcową.

Dyskwalifikacja stała

 • poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między innymi:
  1. wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi)
  2. choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
  3. stan po zawale mięśnia sercowego
  4. zaburzenia rytmu serca
  5. niewydolność krążenia
  6. miażdżyca znacznego stopnia
 • choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego - np. stan po udarze mózgu
 • poważne choroby układu:
  1. pokarmowego (w tym schorzenia wątroby)
  2. oddechowego
  3. moczowego
  4. nerwowego - szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN - ośrodkowego układu nerwowego
 • poważne choroby skóry (w tym łuszczyca),
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia krwi,
 • choroby metaboliczne i choroby układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.
 • choroby układowe (np. kolagenozy),
 • nowotwory złośliwe,
 • choroby zakaźne.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Zdrowie

  Motoserce bez imprezy, ale ze zbiórką krwi

  Rozpoczęła się kolejna edycja pszczyńskiego Motoserca. Krew w ramach tegorocznej akcji można oddawać od poniedziałku do środy, aż do końca kwietnia. Na dawców czekają pamiątkowe zestawy upominków.

 • Ogólne

  Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy

  Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić online, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy. Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę. Obie usługi dostępne są na stronie internetowej podatki.gov.pl.

 • Ogólne

  Kondolencje

  Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Pawła Skupina, zasłużonego trenera pszczyńskich lekkoatletów.