Środowisko

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu - POZIOM I

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz PM 10 od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM 2,5 oraz PM 10 na terenie powiatu pszczyńskiego.

Ludność z terenu powiatu pszczyńskiego narażona jest na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz pyłu PM 10.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 25 marca do 31 grudnia 2021 r.

Wrażliwe grupy ludności:

  1. osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  2. osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  3. osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  4. osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

  1. osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
  2. osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
  3. podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki:
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:

  1. zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
  2. prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń:
Działania określone przez Zarząd Województwa w Programie Ochrony Powietrza z dnia 22.06.2020 dostępne na stronie internetowej województwa śląskiego otwiera się w nowym oknie

Do pobrania:

Ryzyko średnioroczne PM 2,5, format pliku: DOCX, rozmiar: 20.25 KB
Ryzyko średnioroczne PM 10, format pliku: DOCX, rozmiar: 17.57 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości