Ogólne

Nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Stowarzyszenie „Region Beskidy” przypomina, że wnioski o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy wraz z załącznikami można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego MS2014+ .

Dwie białe kartki papieru z długopisem na niebieskim tle.

Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) w związku z trwającym otwartym naborem wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 przypominają, iż wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać na bieżąco, wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego MS2014+ otwiera się w nowym oknie.

Zarządzający Funduszem gwarantuje, iż wnioski, które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji MS2014+) w terminie do 27 kwietnia 2021 roku będą rozpatrywane na XIII posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) planowanym na czerwiec 2021r.

Dofinansowane będą następujące typy mikroprojektów:

 • typu A - wspólne, z Partnerem Wiodącym,
 • typu B - partnerskie/komplementarne,
 • typu C - samodzielne.

Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:

 • Oś priorytetową 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
 • Oś priorytetową 4 - Współpraca instytucji i społeczności.

Podstawowym dokumentem dla wnioskodawców są wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. Dokument ten wraz z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami programu i informacjami dostępne są stronach internetowych Zarządzających FM - Euroregion Beskidy otwiera się w nowym oknie oraz Region Beskydy otwiera się w nowym oknie.

Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 można uzyskać w Dziale Czeskim Biura:

Stowarzyszenia „Region Beskidy” ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała
tel. 033 488 89 22

e-mail: j.wrobel@euroregion-beskidy.pl, j.szweda@euroregion-beskidy.pl
oraz g.kruczek@euroregion-beskidy.pl

Zapraszamy do składania wniosków!

Dodatkowe informacje dotyczące otwartego naboru wniosków w ramach z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Kwalifikowalny wnioskodawca musi mieć osobowość prawną i siedzibę na obszarze działalności Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów - Euroregionu Beskidy.

Po stronie polskiej:

 • miasto na prawach powiatu grodzkiego: Bielsko-Biała;
 • powiat żywiecki: Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Milówka, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Radziechowy Wieprz;
 • część powiatu bielskiego: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice;
 • powiat pszczyński: Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, Suszec.

po stronie czeskiej:

 • Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
 • Sdružení měst a obcí Region Slezská brána
 • Zájmové sdružení Frýdlantsko - Beskydy
 • Dobrovolný svazek obcí Olešná
 • Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
 • Sdružení povodí Morávky
 • Mikroregion sdružení obcí povodí Stonávky

Wyjątek stanowią jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji mających siedzibę poza obszarem działania danego Zarządzającego FM, ale na terenie danego Zarządzającego prowadzą działalność.

Formularz Wniosku projektowego w ramach FM musi zostać wypełniony przy wykorzystaniu aplikacji internetowej - MS2014+. Wraz z wnioskiem projektowym należy złożyć wszystkie wymagane załączniki. Do Zarządzającego FM nie składa się wniosków w wersji papierowej. Do złożenia wniosku niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rodzaje mikroprojektów:

 • mikroprojekty typu A - tzw. wspólne mikroprojekty z Partnerem Wiodącym - o dofinansowanie wnioskuje Partner Wiodący w imieniu obu/wszystkich partnerów projektu,
 • mikroprojekty typu B - tzw. mikroprojekty partnerskie/komplementarne - o dofinansowanie wnioskuje każdy partner odrębnie,
 • mikroprojekty typu C - tzw. mikroprojekty samodzielne - o dofinansowanie wnioskuje tylko jeden z partnerów.

Finansowanie mikroprojektu:

 1. Minimalne dofinansowanie: 2 000 EUR
 2. Maksymalne dofinansowanie:
  • w osi priorytetowej 2:
   • mikroprojekty typu A - 60 000 EUR (maks. 30 000 EUR na część narodową)
   • mikroprojekty typu B i C - 30 000 EUR
  • w osi priorytetowej 4:
   • mikroprojekty typu A - 40 000 EUR (maks. 20 000 EUR na część narodową)
   • mikroprojekty typu B i C - 20 000 EUR

Całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu mogą wynosić maksymalnie dwukrotność wartości dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

(źródło: Stowarzyszenie „Region Beskidy”)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Zdrowie

  Motoserce bez imprezy, ale ze zbiórką krwi

  Rozpoczęła się kolejna edycja pszczyńskiego Motoserca. Krew w ramach tegorocznej akcji można oddawać od poniedziałku do środy, aż do końca kwietnia. Na dawców czekają pamiątkowe zestawy upominków.

 • Ogólne

  Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy

  Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić online, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy. Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę. Obie usługi dostępne są na stronie internetowej podatki.gov.pl.

 • Ogólne

  Kondolencje

  Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Pawła Skupina, zasłużonego trenera pszczyńskich lekkoatletów.