Zdrowie

Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/226/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2021.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2021 Starosty Pszczyńskiego z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/226/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2021, w dniach od 1 marca 2021 r. do 9 marca 2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Informację o ww. konsultacjach społecznych opublikowano na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (www.bip.powiat.pszczyna.pl) otwiera się w nowym oknie oraz na stronie internetowej Powiatu Pszczyńskiego (www.powiat.pszczyna.pl).

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski, opinie ani uwagi dotyczące treści projektu uchwały.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Zdrowie

    Motoserce bez imprezy, ale ze zbiórką krwi

    Rozpoczęła się kolejna edycja pszczyńskiego Motoserca. Krew w ramach tegorocznej akcji można oddawać od poniedziałku do środy, aż do końca kwietnia. Na dawców czekają pamiątkowe zestawy upominków.

  • Zdrowie

    Nabór do zespołów szczepiących w punkcie szczepień masowych

    Lekarze oraz pielęgniarki, ratownicy medyczni i inne osoby posiadające kwalifikacje do przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 mogą zgłaszać chęć pracy w zespołach szczepiących punktu szczepień masowych tworzonego w hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.