Dla niepełnosprawnych

Trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”

Od marca można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd”. Program dzieli się na dwa moduły.

Na niebieskim tle dwie kartki, lupa, ołówek i długopis.

Wnioski w ramach Modułu I programu - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową - przyjmowane będą do 31 sierpnia 2021 roku. Moduł II to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać do 31 marca bieżącego roku.

Wnioski w ramach Modułu I oraz Modułu II programu można złożyć w formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23, bądź elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia otwiera się w nowym oknie finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny.

System Obsługi Wsparcia ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym i działającym na ich rzecz podmiotom procesu aplikowania o środki PFRON za pomocą systemu, aby umożliwić załatwienie sprawy drogą elektroniczną. Na portalu SOW dostępne są filmy instruktażowe otwiera się w nowym oknie ułatwiające pracę w systemie.

Więcej informacji o programie oraz druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie otwiera się w nowym oknie. Wzory i formularze znajdują się także w Systemie Obsługi Wsparcia otwiera się w nowym oknie.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości