Oświata

ZS nr 3 ma szansę na zieloną pracownię

Wśród 50 laureatów tegorocznej edycji konkursu „Zielona Pracownia Projekt'2021” znalazł się Zespół Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie.

Jednopiętrowy brązowo-kremowy budynek z wywieszonymi nad wyjściem trzema flagami na balkonie.

Konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Placówki miały stworzyć projekt szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych bądź chemiczno-fizycznych.

Do konkursu zgłoszono 173 projekty na utworzenie zielonej pracowni. Na liście 50 laureatów znalazł się Zespół Szkół Specjalnych nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie. Placówka otrzyma 8 tys. zł na wdrożenie projektu i ma szansę pozyskać dofinansowanie na utworzenie ekopracowni w szkole.

- Przygotowany projekt „Poznajemy i szanujemy przyrodę” zakłada utworzenie w jednym ze szkolnych pomieszczeń pracowni ekologii dla klas szkoły podstawowej do nauki biologii i przyrody. Pracownia zostanie wyposażona m.in. w tablicę interaktywną i pomoce dydaktyczne - mówi Grzegorz Kuczera, dyrektor ZS nr 3 w Pszczynie.

To szansa na utworzenie kolejnej zielonej pracowni w placówce szkolnej prowadzonej przez powiat pszczyński. W 2018 roku w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Pszczynie, dzięki dotacji z WFOŚiGW w Katowicach utworzono nowoczesną szkolną pracownię fizyczno-chemiczno-ekologiczną pn. „Z fizyką i chemią w stronę ekologii”.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości