Oświata

Dwie szkoły powiatowe z akredytacją w programie Erasmus+

W najbliższych latach uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 i Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie będą mogli odbyć praktyki zawodowe w renomowanych firmach w różnych krajach Unii Europejskiej.

Młodzież wraz z dyrektorem PZS nr 2 w Pszczynie stojąca przy napisie BRACA na placu otoczonym starymi kamienicami i budynkami.
fot. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ opublikowała wyniki konkursu wniosków o akredytację w programie Erasmus+ w edycji 2020 na lata 2021-2027. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki uzyskały po dwie akredytacje. Jedną w ramach sektora edukacji szkolnej, a drugą w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

- Mamy gwarancję, że w ciągu najbliższych lat uczniowie i nauczyciele będą wyjeżdżać na praktyki zawodowe oraz kursy - mówi Piotr Cygan, dyrektor PZS nr 2 w Pszczynie. W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie, dzięki akredytacji w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe w latach 2021-2027 minimum 350 uczniów pod opieką 35 nauczycieli będzie mogło zrealizować czterotygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych firmach w różnych krajach Unii Europejskiej. Akredytacja w sektorze edukacji szkolnej w programie Erasmus+ pozwoli na podniesienie kompetencji językowych minimum 56 nauczycieli PZS nr 2 w Pszczynie podczas kursów językowych organizowanych przez renomowane szkoły językowe w unijnych krajach.

Uzyskanie akredytacji przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie umożliwi zrealizowanie 323 mobilności, w tym 200 mobilności dotyczących wyjazdów uczniów na staże zagraniczne, 73 szkoleń dla nauczycieli oraz 50 staży zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego. W PZS nr 1 w Pszczynie ze staży w ciągu najbliższych lat będą mogli skorzystać uczniowie kształcący się w zawodach m.in. technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik programista, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik usług fryzjerskich.

- Realizacja projektów unijnych przynosi szerokie korzyści dla uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie uczestnicząc w zagranicznych praktykach i stażach podnoszą swoje umiejętności praktyczne i językowe. Zaś pedagodzy poznane wzorce mogą przenosić do szkolnego systemu kształcenia, a przy tym budować trwałe relacje z zagranicznymi partnerami - mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości