Dla niepełnosprawnych

Jak coraz lepiej obsługiwać osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi?

Powiat pszczyński bierze udział w projekcie realizowanym przez Centrum Badawczo-Szkoleniowe Dobre Kadry. Projekt ma na celu wypracowywanie standardu obsługi klientów dostosowanego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

W dużej sali przy stołach siedzą kobiety. Na środku stoi niewidomy mężczyzna prowadzący szkolenie.

Pracownicy pszczyńskiego starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych biorą udział w szkoleniach, podczas których poszerzają wiedzę z zakresu obsługi klientów z niepełnosprawnościami.

Ostatnie szkolenie poprowadzili Krzysztof Wostal oraz Edyta Świątczak-Gurzęda, członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepoprawnościami, eksperci do spraw niepełnosprawności. Wzięły w nim udział osoby zajmujące się obsługą klientów oraz odpowiedzialne za wdrażanie dostępności.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in. jak poprawnie obsługiwać pętlę indukcyjną, czyli sprzęt wspomagający słyszenie oraz w jaki sposób porozumiewać się z osobami z dysfunkcjami wzroku i słuchu, by komunikat był zrozumiały. - Musimy dać osobie niewidomej znać, że do niej mówimy - dotknąć ją w przedramię lub łokieć. Wtedy wiem, że ktoś zwraca się właśnie do mnie - podkreślał Krzysztof Wostal, który jest osobą niewidomą i słabosłyszącą.

- Chcemy należycie obsługiwać klientów z niepełnosprawnościami. Dzięki szkoleniom z profesjonalistami nasi pracownicy zostają wyposażeni w wiedzę, która przydaje się w codziennej obsłudze naszych klientów - mówi Szymon Sekta, sekretarz powiatu pszczyńskiego. I dodaje, że udział w szkoleniach i projektach procentuje. W ubiegłym roku na terenie województwa śląskiego zostały opracowane dwa raporty badające poziom dostępności przestrzeni publicznej oraz obsługę klientów z niepełnosprawnościami sensorycznymi w urzędach. Starostwo Powiatowe w Pszczynie zostało w nich bardzo dobrze ocenione. Autorzy raportów podkreślali, że pszczyńskie starostwo jest kopalnią dobrych praktyk i przykładem urzędu, w którym skutecznie wdrażane są udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Dwaj mężczyźni stoją w dużej sali na tle niebieskiego baneru z napisem powiat pszczyński.

Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu realizowanego przez Centrum Badawczo-Szkoleniowe Dobre Kadry, którego powiat pszczyński jest uczestnikiem. Dzięki projektowi pracownicy starostwa i powiatowych jednostek biorą udział w szeregu szkoleń i seminariów, przygotowują się do obsługi osób głuchych, uczestnicząc w kursie języka migowego. Ważną częścią projektu jest kompleksowy audyt urzędu i jednostek - pod względem dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz przygotowania kadr wraz ze schematem rekomendacji.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Dla niepełnosprawnych

  Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 2020-2021

  Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na terenie m.in. powiatu pszczyńskiego.

 • Dla niepełnosprawnych

  Mieszkańcy mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny

  W Starostwie Powiatowym w Pszczynie działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Do dyspozycji mieszkańców powiatu pszczyńskiego są wózki inwalidzkie, balkoniki i kule ortopedyczne, a także rowery trójkołowe. Pomimo pandemii w ubiegłym roku z usług wypożyczalni skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców powiatu.

 • Dla niepełnosprawnych

  Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 2020-2021

  Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, na terenie powiatów, w województwie małopolskim i śląskim: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, mikołowskiego oraz m. Tychy i m. Mysłowice.