Środowisko

Informacja o złej jakości powietrza - poziom III

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom III.

Dach domu, z komina leci dym.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie: ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego - 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: 21.02.2021 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka:
od godz. 9.00 do godz. 24.00 dnia 21.02.2021 r.

Przyczyny: warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Dzień 21.02.2021 r.
Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10 może być bardzo zła (szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych).

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10
Prognozowane na dzień 21.02.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiat pszczyński i część powiatu bielskiego (gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Wilamowice).

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 21.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 186 632 osoby

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

 • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości