Ogólne

Konwent włodarzy z powiatu pszczyńskiego

Drugi w tym roku Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego zdominował temat współpracy w zakresie spraw geodezyjnych oraz architektoniczno-budowlanych.

Zzrut ekranu - wideokonferencja w której bierze udział sześć osób - włodarze gmin i powiatu.

Lutowy Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego odbył się w formie zdalnej. Na zaproszenie starosty Barbary Bandoły odpowiedzieli: wójt gminy Miedźna, Jan Słoninka, wójt gminy Suszec, Marian Pawlas, wójt gminy Kobiór, Eugeniusz Lubański, zastępca wójta gminy Pawłowice Joanna Śmieja oraz zastępca burmistrza Pszczyny, Piotr Sidzina.

Samorządowcy rozmawiali o współpracy w zakresie spraw geodezyjnych oraz architektoniczno-budowlanych. Wydziały pszczyńskiego starostwa wydają w tych sprawach uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i postanowienia również dla gmin. - Zależy nam na tym, żeby współpraca była jak najlepsza. To ważne, byśmy wymieniali się uwagami i spostrzeżeniami, tym bardziej, że przepisy ciągle się zmieniają i musimy dostosowywać naszą pracę do zmieniającego się prawa - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński. W spotkaniu wzięli udział naczelnicy wydziałów geodezji i architektury pszczyńskiego starostwa. Rozmawiano między innymi o pracach związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków czy zapisach w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zwłaszcza co do statusu dróg. Chodzi o to, by mieszkańcy nie mieli problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę domów.

W ubiegłym roku, mimo pandemii, nie zmniejszyła się ilość spraw rozpatrywanych przez Wydział Architektury i Budownictwa pszczyńskiego starostwa. W 2020 roku wydział wydał aż 1468 decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, a łącznie prowadził ponad 3 tysiące różnych spraw. Włodarze gmin zwracali uwagę na dobrą współpracę z wydziałami geodezji i architektury, podkreślając, że naczelnicy i pracownicy są pomocni na etapie przygotowania gminnych inwestycji.

Jak podkreśliła starosta, praca wydziału architektury jest przeorganizowywana w taki sposób, by od połowy roku możliwe było przyjmowanie projektów w wersji elektronicznej.

Samorządowcy wrócili również do tematu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i tras szybkiej kolei, które miałyby przebiegać przez nasz powiat. Ostatnie spotkanie w tej sprawie odbyło się w Tychach, gdzie część samorządowców proponowała nowy przebieg linii. Obecni na spotkaniu starosta Barbara Bandoła i wójt Kobióra Eugeniusz Lubański podtrzymali stanowiska wyrażone przez Radę Powiatu Pszczyńskiego i Radę Gminy Kobiór, sprzeciwiające się budowie nowych linii kolei dużych prędkości przez cenne przyrodniczo tereny powiatu pszczyńskiego. W części północnej wariant przecinał tereny historycznej Puszczy Pszczyńskiej, natomiast w części środkowej i południowo-zachodniej powiatu - tereny zabudowy mieszkaniowej i zorganizowanych gospodarstw rolnych.

Tematem spotkania była również prowadzona w powiecie pszczyńskim akcja „Zima”. Samorządowcy zwrócili uwagę na konieczność zwiększenia środków zaplanowanych na odśnieżanie.

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego to cykliczne spotkania samorządowców, podczas których włodarze dyskutują o problemach, podejmują wspólne stanowiska i inicjatywy na rzecz mieszkańców powiatu pszczyńskiego.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości