Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Wstęp do odzyskiwania sprawności fizycznej i psychicznej po pandemii Covid-19

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wstęp do odzyskiwania sprawności fizycznej i psychicznej po pandemii Covid-19” złożonej przez Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego, na tablicy informacyjnej Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty (do 24 lutego 2021 r.), drogą elektroniczną na adres: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl na formularzu zgłaszania uwag (skan z podpisem).
Formularz zgłaszania uwag dostępny jest na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl. w zakładce Dla mieszkańców -> Organizacje Pozarządowe

Do pobrania:

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego, Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku PDF (252 KB), format pliku: PDF, rozmiar: 252.53 KB

Skan Uproszczonej Oferty Realizacji Zadania Publicznego, złożonej przez Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania pn. Wstęp do odzyskiwania sprawności fizycznej i psychicznej po pandemii Covid-19.
W przypadku trudności z odczytaniem skanu, prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej (tel. 32 449 23 10, e-mail: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl)

Formularz zgłaszania uwag DOC (16,5 KB), format pliku: DOCX, rozmiar: 16.59 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości