Środowisko

Informacja o złej jakości powietrza - poziom II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom II.

Zdjęcie przedstawia czerwone niebo. Widać także czarne domy, z których kominów leci czarny dym.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: 15 - 16.02.2021 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 dnia 15.02.2021r. do godz. 24.00 dnia 16.02.2021r.
Przyczyny: warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Dzień 15.02.2021r.
Na podstawie prognozy i wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych może być zła.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: prognozowane na dzień 15.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasta: Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój, powiaty: rybnicki, mikołowski, raciborski, wodzisławski, pszczyński, cieszyński, bielski, żywiecki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 15.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 1 340 200 osób.

Dzień 16.02.2021r.
Na podstawie prognozy jakości powietrza na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza szczególnie w godzinach wieczornych, nocnych i porannych może być zła.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: prognozowane na dzień 16.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: pszczyński, żywiecki i część powiatu bielskiego (gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Wilamowice, Buczkowice, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilkowice).

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 16.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 398 400 osób.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

 • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości