Dla niepełnosprawnych

Starostwo kopalnią dobrych praktyk

Choć z najnowszego raportu Stowarzyszenia „Bona Fides” wynika, że województwo śląskie nie jest przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami, eksperci wskazali, że kopalnią dobrych praktyk jest Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Siedziba starostwa wyposażona jest w wiele rozwiązań zapewniających dostęp dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Duża sala, za stołami ułożonymi w kwadrat siedzą cztery kobiety, na dalszym planie stoi mężczyzna z białą laską. Prowadzi szkolenie
W ubiegłym roku szkoleniowiec z doświadczeniem niepełnosprawności przeszkolił pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie z obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu “Województwo śląskie przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi” na terenie 17 powiatów oraz 19 miast na prawach powiatu z terenu woj. śląskiego przeprowadzony został monitoring, którego celem było sprawdzenie, na ile są to miejsca, w których osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi mogą się czuć bezpiecznie, a także mogą bez problemów załatwić sprawy urzędowe czy skorzystać z lokalnej oferty kulturalnej.

„Zdajemy sobie sprawę, że postulowane przez nas rozwiązania, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi będą miały dostęp do przestrzeni publicznych i obiektów użyteczności publicznej na równi z innymi obywatelami, często wymagają czasu, a nieraz także niemałych pieniędzy. Przykład Starostwa Powiatowego w Pszczynie pokazuje jednak, że to, co się przede wszystkim liczy, to świadomość wśród osób odpowiedzialnych za wprowadzanie niezbędnych zmian, że nie są one jakąś fanaberią, ale że rzeczywiście mają duży wpływ na jakość życia mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu urzędników w Pszczynie i przychylności władz samorządowych, siedziba starostwa wyposażona jest w wiele rozwiązań zapewniających dostęp dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi” - czytamy w podsumowaniu raportu.

Eksperci stowarzyszenia „Bona Fides” podkreślili, że oznaczenie schodów za pomocą zmiennej faktury, wypukłe oznaczenia na drzwiach informujące o przeznaczeniu pomieszczeń czy działającą poprawnie pętlę indukcyjną znaleźć można było tylko i wyłącznie w starostwie w Pszczynie.

Urząd otwarty na dialog. Raport Fundacji Transgresja

Dobre przykłady w Starostwie Powiatowym w Pszczynie wskazała również Fundacja Transgresja w opublikowanym w grudniu 2020 r. raporcie „Urząd otwarty na dialog. Osoby z niepełnosprawnościami partnerami społecznymi”.

„Dziś ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wymaga od samorządów zbadania barier i umieszczenia na stronie internetowej deklaracji dostępności. Powiat pszczyński zaczął takie działania zanim były one obowiązkowe i robi je na tyle dobrze, że warto się na nim wzorować” - czytamy w raporcie Fundacji Transgresja, gdzie wskazano na informator „Powiat bez barier”, który prezentuje pod kątem dostępności nie tylko urzędy, ale też obiekty edukacyjne, kulturalne, turystyczne, gastronomiczne, sportowe. W raporcie doceniono również fakt, że powiat pszczyński nie czeka na inicjatywę środowiska osób z niepełnosprawnością w zgłaszaniu problemów. Pełnomocnik starosty ds. osób z niepełnosprawnych wychodzi w miejsca, gdzie spotykają się takie organizacje i tam z nimi rozmawia, a później pracuje nad zgłoszonymi problemami.

Działania w kierunku poprawy dostępności

- Konsekwentnie wprowadzamy ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. Bierzemy udział w projektach, poddajemy się audytom, by zewnętrzne instytucje wskazały nam, co jeszcze możemy zrobić, jak się rozwijać, by osoby głuche, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, głuchoniewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu czuły się u nas dobrze - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Powiat pszczyński wdraża wiele działań, które mają na celu poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ostatnich latach w starostwie powstał Referat ds. Osób Niepełnosprawnych, zajmujący się organizacją punktu Powiatowego Zespołu ds. Niepełnosprawnych w Rybniku, do którego mieszkańcy składają wnioski o orzeczenie o niepełnosprawności czy wydanie karty parkingowej. W punkcie obsługi klienta w starostwie oraz w budynku Centrum Przesiadkowego zamontowane zostały pętle indukcyjne - nowoczesne metody wspomagania komunikacji z osobami słabosłyszącymi. Wprowadzone zostały udogodnienia w ciągach komunikacyjnych w budynku starostwa, powstał internetowy informator dla osób z niepełnosprawnościami - „Powiat bez barier”. Uruchomiona została wypożyczalnia rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego. Doceniając niezwykłą aktywność osób z niepełnosprawnościami, starosta pszczyński przyznaje wyróżnienie „Uskrzydlony”. Powiat pszczyński uplasował się w czołówce najlepszych spośród 54 jednostek samorządowych na terenie województwa, biorących udział w projekcie „Śląskie bez barier”.

W starostwie aktywnie działa koordynator ds. dostępności, który opracował plan działania na rzecz poprawy zapewnia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w starostwie i jednostkach. Efekty tych działań już widać. W ostatnim czasie powiat zakupił trzy kolejne pętle indukcyjne - dla wydziału architektury, referatu ds. osób niepełnosprawnych i kolejną dla starostwa, do tworzonego pomieszczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dostosowany został również plan ewakuacyjny do osób mających problem z poruszaniem się i zakupione specjalne krzesło do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Najnowszym nabytkiem jest plan tyflograficzny w alfabecie Braille'a, dzięki któremu osoby niewidome mogą zapoznać się z rozkładem pomieszczeń w starostwie. Powstał także film w Polskim Języku Migowym o tym, gdzie udać się, by załatwić konkretną sprawę w starostwie.

Pracownicy starostwa szkolą się z obsługi klienta z niepełnosprawnością, przygotowywania dokumentów cyfrowych, biorą także udział w kursie Polskiego Języka Migowego na poziomie A1, który zakończy się egzaminem.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Dla niepełnosprawnych

    Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 2020-2021

    Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na terenie m.in. powiatu pszczyńskiego.

  • Dla niepełnosprawnych

    Mieszkańcy mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny

    W Starostwie Powiatowym w Pszczynie działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Do dyspozycji mieszkańców powiatu pszczyńskiego są wózki inwalidzkie, balkoniki i kule ortopedyczne, a także rowery trójkołowe. Pomimo pandemii w ubiegłym roku z usług wypożyczalni skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców powiatu.