Dla niepełnosprawnych

W starostwie trwa cykl szkoleń z wdrażania dostępności

Pracownicy pszczyńskiego starostwa oraz jednostek organizacyjnych biorą udział w szkoleniach, które ułatwią dostęp do świadczonych usług osobom z niepełnosprawnościami.

Kobieta siedząca przed komputerem.

W ramach realizacji projektu związanego z wdrażaniem dostępności w pszczyńskim starostwie rozpoczęły się szkolenia on-line pracowników. Podstawowym celem projektu jest poprawa funkcjonowania urzędu w obszarze dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz jednostek organizacyjnych szkolą się z przygotowywania dokumentów cyfrowych i prowadzenia stron internetowych zgodnie ze standardem dostępności WCAG 2.1. Szkolenia prowadzi dr Izabela Mrochen, certyfikowany ekspert ds. WCAG.

- Z dużym zrozumieniem podchodzimy do szczególnych potrzeb komunikacyjnych osób z niepełnosprawnościami, ale także osób starszych. Bierzemy udział w projektach i szkoleniach, dzięki którym dostosowujemy naszą przestrzeń, ale także wytwarzane dokumenty do wymagań wszystkich mieszkańców - mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński.

Pracownicy pszczyńskiego starostwa, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie przystąpili również do kursu Polskiego Języka Migowego na poziomie A1, który zakończy się egzaminem. Szkolenie online prowadzi Maciej Kowalski, prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Głuchych.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Dla niepełnosprawnych

    Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 2020-2021

    Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na terenie m.in. powiatu pszczyńskiego.

  • Dla niepełnosprawnych

    Mieszkańcy mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny

    W Starostwie Powiatowym w Pszczynie działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Do dyspozycji mieszkańców powiatu pszczyńskiego są wózki inwalidzkie, balkoniki i kule ortopedyczne, a także rowery trójkołowe. Pomimo pandemii w ubiegłym roku z usług wypożyczalni skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców powiatu.