Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2021 roku.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
ogłoszenia, w terminie od dnia 21 stycznia 2021 roku do dnia 4 lutego 2021 roku do godz. 15:30. Decyduje
data wpływu do Starostwa.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej:

Ogłoszenie o naborze do komisji (PDF), format pliku: PDF, rozmiar: 1.79 MB
Załącznik nr 1 - Regulamin pracy Komisji Konkursowej (docx), format pliku: DOCX, rozmiar: 27.23 KB
Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszenia kandydata (docx), format pliku: DOCX, rozmiar: 19.52 KB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie kandydata (docx), format pliku: DOCX, rozmiar: 15.61 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości