Zdrowie

Trwają zapisy na szczepienia

Trwa rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19. Stopniowo szczepionka będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym.

Błękitne tło. Na środku napis "szczepimysię" (www.gov.pl/szczepimysie). Po prawej stronie miniaturki zdjęć, m.in szczepionek i starszych osób.
Wszystkie aktualne informacje na temat koronawirusa, związane z obostrzeniami oraz zasadami postępowań znajdują się na rządowej stronie www.gov.pl/web/koronawirus otwiera się w nowym oknie

Mapa punktów szczepień opublikowana przez ministerstwo zdrowia zawiera 15 lokalizacji w powiecie pszczyńskim, w tym siedem punktów na terenie gminy Pszczyna, trzy na terenie gminy Pawłowice, dwa w gminie Miedźna oraz po jednym w Suszcu, Goczałkowicach-Zdroju oraz Kobiórze. Mapa punktów ma być na bieżąco aktualizowana.

Jaki jest harmonogram?

W kwietniu rejestracja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem:

 • 21 kwietnia - rocznik 1970,
 • 22 kwietnia - rocznik 1971,
 • 23 kwietnia - rocznik 1972,
 • 24 kwietnia - rocznik 1973.

Nowy harmonogram szczepień

 • 26 kwietnia - roczniki 1974-1975,
 • 27 kwietnia - roczniki 1976-1977,
 • 28 kwietnia - roczniki 1978-1979,
 • 29 kwietnia - roczniki 1980-1981,
 • 30 kwietnia - roczniki 1982-1983,
 • 1 maja - roczniki 1984-1985,
 • 3 maja - roczniki 1986-1987,
 • 4 maja - roczniki 1988-1989,
 • 5 maja - roczniki 1990-1991,
 • 6 maja - roczniki 1992-1993,
 • 7 maja - roczniki 1994-1996,
 • 8 maja - roczniki 1997-1999,
 • 9 maja - roczniki 2000-2003.

28 kwietnia odbędzie się rejestracja osób w wieku 30-39 lat, które wypełniły formularz dostępny w I kwartale tego roku. 4 maja z tego przywileju będą mogły skorzystać także osoby w wieku 18-29 lat, które już między styczniem a marcem zadeklarowały chęć przyjęcia szczepionki.

W jaki sposób zare­je­strować się na szczepienie?

 • za pośred­nictwem całodobowej infolinii 989,
 • online przez Inter­ne­towe Konto Pacjenta,
 • skontaktuj się z wybranym punktem szczepień,
 • wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Jeśli chcesz się zare­je­strować za pośred­nictwem infolinii 989 to możesz to zro­bić sam/​a lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystar­czy numer PESEL oraz numer tele­fonu komórkowego. Na podany numer otrzy­masz SMS z potwierdze­niem umówienia wiz­yty na szczepi­e­nie.

W ten sposób możesz zare­je­strować swoich dzi­ad­ków lub rodz­iców. Wystar­czy, że rozpocznie się określony etap szczepień i będziesz mieć numer PESEL bliskiej osoby. Pod­czas rejes­tracji wybierzesz dokładny ter­min oraz miejsce szczepi­enia. Następ­nie otrzymasz SMS z potwierdze­niem umówienia wiz­yty na szczepienie.

Jeśli sko­rzys­tasz z Inter­ne­towego Konta Pac­jenta, sys­tem zapro­ponuje Ci pięć dostęp­nych ter­minów w punk­tach szczepień, które zna­j­dują się blisko Two­jego adresu. Jeśli żaden z pro­ponowanych ter­minów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał/​a zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieś­cie - będzie taka możli­wość.

Wystar­czy, że sko­rzys­tasz z dostęp­nej wyszuki­warki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokaliza­cję. Zaraz po doko­na­niu rez­erwacji, otrzy­masz powiadomie­nie SMS-​em, a następ­nie przy­pom­nie­nie o szczepi­e­niu dzień przed planowanym terminem.

Zgłoszenie chęci szczepienia przez osoby pełnoletnie

15 sty­cz­nia został uru­chomiony for­mu­larz zgłoszenia chęci szczepi­enia dla wszys­t­kich osób powyżej 18. roku życia. Należy to zro­bić za pośred­nictwem strony https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/ otwiera się w nowym oknie W momen­cie, kiedy szczepi­enia będą dostępne dla Two­jej grupy - dosta­niesz maila.

Ważne! Zgłosze­nie chęci szczepi­enia przez for­mu­larz online nie jest rejes­tracją na szczepi­e­nie. Zarejestrować się będziesz mogła/​mógł w momen­cie, kiedy zostaną ogłos­zone ter­miny szczepi­enia dla Two­jej grupy i dosta­niesz e-​skierowanie.

Gdzie mogę się zaszczepić w powiecie pszczyńskim?

 • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, Brzeźce, ul. Ofiar Faszyzmu 10, tel.: 32 212 03 85
 • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych, Studzionka, ul. Jedności 20, tel.: 32 212 04 98
 • Ośrodek Zdrowia w Ćwiklicach, ul. Męczenników Oświęcimskich 45A, tel.: 32 447 77 55
 • REMEDIUM Poradnia lekarza rodzinnego, Suszec, ul. Wyzwolenia 2, tel.: 32 212 44 18
 • HELIOS-MED, Goczałkowice-Zdrój, ul. Wiślana 13, tel.: 32 210 72 14
 • KOBIMED Gabinet zabiegowy ogólny, Kobiór, ul. Centralna 12, tel.: 32 218 81 44
 • NZOZ PRO-MED, Czarków, ul. Powstańców Śląskich 23, tel.: 32 211 46 66
 • Centrum Medyczne Panaceum Punkt szczepień, Pszczyna, ul. Dobrawy 7, tel.: 32 210 22 50
 • NZOZ WAMED, Grzawa, ul. Wiejska 11, tel.: 32 211 61 85
 • MEDYK Punkt szczepień, Wola, ul. Lipowa 10, tel.: 32 211 95 55
 • Szpital Powiatowy w Pszczynie, Pszczyna, ul. Antesa 11, tel.: 669 170 280
 • Ośrodek Symetria Punkt szczepień, Pszczyna, ul. Partyzantów 21, tel.: 32 447 47 05
 • „Zdrowie”, Pawłowice/Pniówek, ul. Krucza 12, tel.: 32 756 25 96
 • „Zdrowie”, Pawłowice/Krzyżowice, ul. Ligonia 48, tel.: 32 472 35 04
 • „Zdrowie”, Pawłowice, ul. Zjednoczenia 12, tel.: 32 472 18 12

Wyszukiwarka punktów szczepień dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia otwiera się w nowym oknie

Szczepienia w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie

Szczepi­enia prze­ci­w COVID-​19 wykonywane będą m.in. w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie. Punkt szczepień czynny jest od wtorku do czwartku, zatem szczepi­enia rozpoczną się 26 sty­cz­nia.

Zapraszamy do kon­taktu z naszym Punk­tem Szczepień, wspól­nie uzgod­nimy ter­min oraz odpowiemy na pytania.

Adres: Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11, wejś­cie D

Kon­takt do Punktu Szczepień: tel. 669 170 280

Punkt Szczepień będzie czynny w dniach:
Wtorek: 8.00 - 11.00
Środa: 8.00 - 9.30
Czwartek: 8.00 - 11.00

Rejes­tracja czynna jest od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 8.00 do 14.00 (tel. 669 170 280)

Pod­czas rejes­tracji zosta­niesz popros­zony o podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszka­nia, numer PESEL, numer tele­fonu komórkowego). Nie jest potrzebny numer e-​skierowania.

PRZY­POM­I­NAMY: Aby zaszczepić się prze­ci­wko COVID-​19 nie trzeba być ubezpieczonym, ani iść po skierowanie do lekarza rodzinnego.

(źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie/powiat)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Zdrowie

  Szczepienia przenoszą się poza halę POSiR-u

  Końcem kwietnia w hali przy ul. Zamenhofa 5 a w Pszczynie został utworzony Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych. Od 2 sierpnia szczepienia będą kontynuowane w budynkach modułowych przy boisku „Orlik” na terenie POSiR. Adres punktu szczepień pozostaje więc ten sam.