Organizacje pozarządowe

Organizacja imprezy artystycznej w ramach Finału WOŚP w Kobiórze

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprezy artystycznej w ramach Finału WOŚP w Kobiórze” złożonej przez Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego, na tablicy informacyjnej Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty
(do 20 stycznia 2021 r.), drogą elektroniczną na adres: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl na formularzu zgłaszania uwag (skan z podpisem).
Formularz zgłaszania uwag dostępny jest na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl. w zakładce Powiat -> Organizacje Pozarządowe

Do pobrania:

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego, Kobiórska Inicjatywa Kulturalna PDF (165 KB), format pliku: PDF, rozmiar: 164.62 KB

Skan Uproszczonej Oferty Realizacji Zadania Publicznego, złożonej przez Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna na realizację zadania pn. Organizacja imprezy artystycznej w ramach Finału WOŚP w Kobiórze.
W przypadku trudności z odczytaniem skanu, prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej (tel. 32 449 23 10, e-mail: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl)

Formularz zgłaszania uwag (plik .doc), format pliku: DOCX, rozmiar: 16.6 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości