Ogólne

Kondolencje

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Kaziemierza Płachny.

Czarne tło z białym tekstem kondolencji. Z prawej strony zapalona świeca.

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Kaziemierza Płachny - działacza sportowego wyróżnionego statuetką Żubra Starosty Pszczyńskiego, wieloletniego nauczyciela szkoły powiatowej i trenera piłki siatkowej.

Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim, których dotknęła Jego śmierć składamy szczere wyrazy współczucia starosta pszczyński Barbara Bandoła i przewodniczący Rady Powiatu Paweł Sadza

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości